Uticaj Cordycepsa sinensis na ćelije raka jetre HepG2

Uticaj Cordycepsa sinensis na ćelije raka jetre HepG2

Dr Chris Newton (PhD), Cytogenex Ltd, 121 Westbourne Avenue, Kingstonupon-Hull, East Yorkshire. HU5 3HU. Dr. Newton is a Senior Fellow, University of Hull School of Medicine and Senior Visiting Fellow, Max-Planck Institute, Munich

 

Mycology News, Vol. 1, Edition 9, Sept 2004

 

U 2003. godini Cytogenex Laboratories su dobile zahtev od Mycology Research Laboratories Ltd. da utvrde da li Cordyceps sinensis (u formi biomase) ima bilo kakvu značajnu toksičnost pri testiranju standardnim

testom toksičnosti. Sistem je bio razvijen od strane Cytogenex Laboratories na osnovu linije ćelija jetre, HepG2. Pripremljeno je pet koncentracija vodenog ekstrakta Cordyceps sinensis (alikvote od 50 μl, 25 μl, 12,5 μl, 6 μl i 3 μl; krajnjih koncentracija 10 mg/ml – 0.6 mg/ml) i dodate su ćelijskoj liniji HepG2. Ćelije su svakodnevno bile praćene tokom perioda od 5 dana radi uočavanja znakova ćelijske smrti.

 

Nijedan jasan odgovor nije bio očigledan iz mikroskopskih posmatranja u početnih 48 sati. Tokom kasnijeg perioda od 72 sata, bilo je jasno da su ćelije u prisustvu većih doza ekstrakata Kordicepsa (25 i 50 μl), rasle sporije.

 

U odvojenom eksperimentu, ćelijske linije HepG2 su zasejane na ploče sa kulturama i bio je dodat jedan alikvot (50μl) Cordyceps sinensis. Nakon 48 sati, niz H2O2 doze (200 do 600 μM) su bili dodati ćelijskim

linijama HepG2 u prisustvu ekstrakta Cordycepsa sinensis. Rezultati su pokazali da je ekstrakt Cordyceps sinensis delimično blokirao izazvani pad H2O2 kod održivog broja ćelija pri višim dozama oksidanta.

 

Dakle, po definiciji citotoksičnosti koju je dao Cytogenex, vodeni ekstrakt Cordyceps sinensis je bio očigledno lišen toksičnosti u ovom i najverovatnije, u drugim ćelijskim sistemima. Za kompletan izveštaj o ovom eksperimentu, molimo Vas da kontaktirate Cytogenex Laboratories na info@cytogenex.com.

 

Pored ovih studija, za utvrđivanje bezbednosti ekstrakata biomase gljiva, Cytogenex može ponuditi uslugu sertifikacije gde identitet proizvoda može biti uparen sa uzorkom koji je prethodno verifikovan kao autentičan. Ova usluga koristi tehniku analize DNK. Za dodatne informacije u vezi sa uslugama za rešavanje aspekata nutritivnog kvaliteta i bezbednosti proizvoda, molimo Vas da posetite veb sajt: www.cytogenex.com

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS