Rak i kordiceps

Rak i kordiceps

Rak i kordiceps

 

Problem raka muči ljude već dugo vremena. Drevni lekari su takođe pokušavali da pronađu lek. Moderna onkologija daje prednost uništavanju ćelija raka i zaustavljanju njihovog rasta raznim sredstvima i do sada je

postigla značajan uspeh - virtuozne hirurške tehnike, radioterapija visoke preciznosti (ponekad se naziva ,,radio hirurgija”), koja više vodi računa za zdravo tkivo i efikasnu hemoterapiju, novim tehničkim rešenjima -

laserska i kriohirurgija. Ipak, još ne postoje razvijene metode obnavljanja antitumorskih mehanizama organizma (uspesi savremene imunoterapije i vakcina u onkologiji još nisu ubedljivi). Očigledno je da se mnogo može naučiti od drevnih istočnih eskulapa.

 

Uticaj kordicepsa kod onkoloških bolesti je komplikovan, kompleksan a samim tim izuzetno perspektivan jer moderna onkologija dominira po principu kombinovanog i kompleksnog tretmana (paralelna ili alternativna

primena različitih metoda). Kordiceps je veoma cenjen i u prevenciji raka, jer postiže sledeće efekte:

− usporava peroksidaciju lipida (na početku onkoloških bolesti, uglavnom aktivni radikali oštećuju ćelijske membrane i genetski materijal)

− regeneriše energetski potencijal ćelija apsorbovanja kiseonika i sinteze adenozin trifosfata (ATP)

− ćelije raka koriste jednostavan način ishrane, bez kiseonika – glikolizu

− jača ćelijski imunitet (makrofage i NK-ćelije su prva violina u antitumorskoj zaštiti tela)

− U kordicepsu su otkrivene supstance koje deluju direktno protiv raka i zaustavljaju rast tumorskiha ćelija.

 

Istraživanje na pacovima je potvrdilo značajno usporavanje rasta tumora - sarkoma-180 i povećan broj preživelih pacova, kao i zaustavljanje rasta i metastaze raka pluća Lewis. Kod pokusnih životinja uspeli su da zaustave iscrpljenost organizma od tumora kao i anabolički efekat (Zhongguo, 1997). Japanski naučnici (Nakamura, 1999) proučavali su metastaziranje tumora Lewis i melanoma B16 u jetri. Davanjem kordicepsa, masa jetre kod pacova, zbog nepostojanja metastaza bila je znatno manja nego u kontrolnoj grupi. Ekstrakt kordicepsa je imao jako citostatičko dejstvo protiv obe vrste ispitivanih tumora. Neki autori objašnjavaju ova svojstva aktivacijom ćelijkog imuniteta, makrofaga i NK-ćelije. Godine 1989, naučnici su pokazali porast  od 312% u preživljavanju pacova sa ascitnim karcinomom Erlih davanjem ekstrakta kordicepsa. Efekat se znatno smanjivao kada je radioterapija svih tela pacova prethodno uništile imune ćelije (Yoshida, 1989). Na taj način, kod delovanja kordicepsa često posreduju imune ćelije. Nakamura je dokazao poboljšanje brzine eliminacije koloidnog ugljen-dioksida iz krvi pomoću makrofaga jetre pacova kojima je davan kordiceps. Isti princip eliminiše ćelije metastaza kada se uzima kordiceps (Nakamura, 1999). Kineski naučnik Ksu (Xu) primetio je smanjenje metastaza melanoma B16 u plućima pacova i značajno aktiviranje NK-ćelija. Kordiceps je štitio NK-ćelije od oštećujeg dejstva hemopreparata ciklofosfamida (Xu, 1992).

 

Tumor izaziva poremećaj imunog odgovora u organizmu i na taj način se štiti od uništenja. Tako se govorilo o drastičnom slabljenju hemotaksisa peritonealnih makrofaga kod pacova sa limfomom. Davanje ekstrakta

kordicepsa je četiri puta povećalo hemotaksis. Lečenje limfoma pomoću ciklofosfamida takođe je uništavalo fagocitarna svojstva makrofaga, dok je uzimanjem ekstrakta kordicepsa obnovila fagocitozu iznad normalnih vrednosti (Yamaguchi, 1990). Svojstva antitumorskih supstanci su veoma zanimljiva i perspektivna zbog njihove sposobnosti ne samo da zaustave rast ćelija raka već i da dovedu do njihovog sazrevanja, diferencijacije i konverzije u normalne ćelije sa normalnim funkcijama. U kulturi ćelija leukemije U937, polisaharidna frakcija ekstrakta kordicepsa zaustavila je proliferaciju kancer ćelija od 78-83%, efekat diferencijacije u normalne monocite sa njihovim tipičnim površinskih antigenima je bio postignut u obimu od 50% ćelija leukemije (Chen, 1997).

 

Postoji mnogo dokaza o direktnoj antitumorskoj aktivnosti kordicepsa. Godine 1986, kada su japanski naučnici proučavali mogućnost da se oslabi rast sarkoma-180 kod pacova i produži opstanak pacova sa karcinomom Erlich, pronašli su direktan citotoksični efekat polisaharida kordicepsa na maligne ćelije u epruveti (Ohmori, 1986). Taj mehanizam delovanja je bio pojašnjen od kanadskih naučnika, koji su otkrili glikolizirane perokside ergosterola u alkoholnom ekstraktu kordicepsa, koji je usporio maligni rast ćelija za 10-40% intenzivnije nego isti, ali neglikolizirani (bez komponente ugljen-dioksida) (Bok, 1999). Uticaj kordicepsa je bio proučavan u eksperimentima na različitim kancer ćelijama (K562, Jurkat, WM 1341, HL-60, RPMI-8226) i efekat je bio postignut zahvaljujući univerzalnoj kombinaciji komponenta ugljen-dioksida kordicepsa sa njegovim sterolskim proizvoda sličnim hormonima.

 

Vrlo važni efekti kordicepsa u onkologiji su u njegovoj sposobnosti da:

− obnovi broj eritrocita i leukocita posle hemoterapije (Li, 1993)

− štiti ćelije crvene koštane srži (Koh, 2002), makrofaga i NK-ćelije (Yamaguchi, 1990) od toksičnog dejstva hemoterapije

− obnavlja ćelijski i humoralni imunitet kod pacijenata sa rakom (Ohmori, 1986; Xu, 1992, Zhu, 1998)

− aktivira funkcije ćelija bubrega (Nakamura, 1999) koje vrše detoksikaciju organizma

− poboljša funkcije bubrega i pluća.

 

Ovo daje mogućnost da se u potpunosti iskoristi kompletan arsenal antitumorskih metoda lečenja, razumno se nadajući da će odbrambene snage organizma aktivno učestvovati u borbi protiv raka. Zaista, u otvoreno kliničkim istraživanjima kod pacijenata sa različitim oboljenja od raka, subjektivna poboljšanja su zabeležena posle 2 meseca uzimanja kordicepsa u dozi od 6 gr/dan. Ovi pacijenti nisu imali nijedan pad broja leukocita, a kod 46% od 50 kancer pacijenata se pokazalo smanjenje veličine tumora nakon kombinovane hemoterapije i ekstrakta kordicepsa, pri tom bez pada nivoa imunih ćelija (Zhu, 1998).

 

Čak u daleko podmaklim stadijumima raka, lordiceps poboljšava funkciju imunih ćelija (Zhou, Lin, 1995).

 

Kod 59 pacijenata sa netretiranim rakom pluća, efekat hemoterapije i radioterapije tokom uzimanja kordicepsa (2-3 gr/dan) je bio prikazan kod 95% pacijenata; kontrolna grupa pokazuje samo 65%. Većina pacijenata (85%) je imala normalan nivo leukocita, a kontrolna grupa je pokazala normalan nivo kod 59% pacijenata (Zhu, 1998).

 

U zaključku, treba napomenuti da tek treba da se otkriju sve tajne lekovite gljive kordiceps za medicinsku zajednicu. Međutim, moćna preventivna svojstva za oporavak i ozdravljenje su nesumnjiva što je razlog da se danas široko primenjuje.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS