Primena suplementacije Coriolus-MRL kod pacijenata sa rakom pluća podvrgnutih radioterapiji

Primena suplementacije Coriolus-MRL kod pacijenata sa rakom pluća podvrgnutih radioterapiji

Mycology News, Vol. 1, Ed. 4, Dec 2000

Veoma je uobičajeno za pacijente na radioterapiji da postanu anemični, što je posledica radioterapije, i zavisno od faze kancera, da mnogi prekidaju lečenje usled zamora.

Na osnovu informacija dobijenih od kompanije Mycology Research Laboratories, Dr Hose Catita (MD), glavni radioterapeut za pacijente sa rakom pluća i grudnog koša na Lisbon Instituto Portuguesa de Oncologia, pristao je da sprovede pilot istraživanje o upotrebi suplementacije Koriolusa-MRL radi smanjenja zamora kod tri pacijenta sa rakom pluća koji su podvrgnuti radioterapiji.

Obuhvaćeni pacijenti imaju dijagnostifikovan adenokarcinom (stadium III) i trebalo je da prođu kroz programa radioterapije od šest nedelja sa dozama od 40 Gy + 20 Gy nedeljno.

Odgovor je u vidu četiri parametra:

1) Broj eritrocita

2) Hemoglobin

3) Leukociti

4) Broj trombocita

Raspored suplementacije: suplementacija je počela sa šest tableta Koriolusa- MRL dnevno (500 mg Coriolus versicolor po tableti - 3 grama dnevno) u prvoj nedelji pre nego što je povećana na 9 tableta (4,5 gr) dnevno u drugoj nedelji i 12 tableta dnevno (6 grama) u trećoj nedelji. Suplementacija u nedeljama 4-6 je bila održavana na 12 tableta (6 grama) dnevno. Suplementacija je bila jednako podeljena na jutarnju (6 tableta) i večernju (6 tableta).

Pacijent A (Žena, 32 godina)

Pacijent je u stadiumu IIIa sa ozbiljnim tumorom na gornjem delu desnog ramena. Ona ima 15% do 20% šansi da preživi još 5 godina. Pacijent A traži drugo mišljenje u Velikoj Britaniji.

Nedelja                 1               2                3             4               5                  6             Normalne vrednosti kod žena

Eritrociti             3540         6320          3650        3680         3670            3740           4600-5400

Hemoglobin        11,3           11,7           11,7           12            12               12,1               12-16

Leukociti            7800          7700         7900         8100        8150             8200          4000-11000

Trombociti        331000      336000    336000     340000      338000       341000       15000-350000

Zapažanja: Tokom 6 nedelja, kod pacijenta A, zapažena su stalna poboljšanja u vidu broja eritrocita, hemoglobina, leukocita i trombocita. Hemoglobin se takođe vratio u normalno stanje. Samo je broj eritrocita ostao ispod normalnog nivoa tokom perioda od šest nedelja.

Pacijent B (Muškarac, 63 godine)

Pacijent je u stadiumu IIIa sa 15% do 20% šansi da preživi još 5 godina.

Nedelja                    1             2              3             4               5              6            Normalne vrednosti kod muškaraca

Eritrociti               4300         4290       4310       4300        4315        4400             4600-6200

Hemoglobin           13,1          13          13,2        13,2          13,3       13,5                13,5-18

Leukociti              7200         7300        7350       7350         7400       7500           4500-11000

Trombociti         265000    270000    271000    272000    276000    341000      15000-350000

Zapažanja: Tokom 6 nedelja, kod pacijenta B, zapažena su poboljšanja u vidu broja eritrocita, hemoglobina, leukocita i trombocita. Međutim, broj eritrocita je ostao ispod normalnog nivoa tokom perioda od šest nedelja.

Paticent C (Muškarac, 59 godina)

Nedelja                      1              2              3               4               5               6          Normalne vrednosti kod muškaraca

Eritrociti                  4210         4200        4200         4250        4250          4270           4600-6200

Hemoglobin            12,3          12,2          12,3         12,4          12,7           13,1               13,5-18

Leukociti                 7200        7300         7350         7350         7400          7500         4500-11000

Trombociti           164000     163000     167000     171000     171000     171000     15000-350000

Zapažanja: Tokom 6 nedelja, kod pacijenta C, zapažena su poboljšanja u vidu broja eritrocita, hemoglobina, leukocita i trombocita. Međutim, i hemoglobin i broj eritrocita je ostao ispod normalnog nivoa tokom perioda od šest nedelja.

Opšta zapažanja: Dr Catita je bio oduševljen stabilnim imunološkim parametrima tokom šest nedelja. Kod većine pacijenata sa rakom pluća na radioterapiji, imunološki parametri opadaju u toku tretmana. U zaključku, dr Catita smatra da su ovi imunološki rezultati podstiču „radoznalost“, zahtevajući dalje kliničko ispitivanje u oblasti radioterapije.

 

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS