Primena hranljivih gljiva kod raka prostate: Studija slučaja

Primena hranljivih gljiva kod raka prostate: Studija slučaja

G.A. Bates BA., BSc., MSc. Leicester, England, UK. Mycology News, Aug 2005, Vol. 1, Ed. 10

Istorijat

U Velikoj Britaniji oko 1000 radno sposobnih muškaraca umire svake godine od rak prostate, dok je u SAD ta brojka 5 puta veća. Na osnovu dijagnoze, poznati obrazac prati napredovanje bolesti do naprednog nivoa i na kraju do smrti. U nedostatku operacije prostate i/ili radioterapije, dugoročna hormonska terapija utiče na opšte zdravlje i blagostanje. Maligna refraktorna bolest je praktično neizbežna i mada naizmenične hormonske terapije nude malo predaha, povišeni markeri bolesti neminovno se ponovo pojavljuju nakon nekoliko meseci ili godina i povratak na iznurujući tretman je klinički nagovešten.

Ova studija slučaja opisuje iskustvo ,,mlađeg” pacijenta koji pati od raka prostate (49 godina starosti u dijagnozi) i neke opšte principe koji se mogu primeniti na lečenje raka prostate u 21. veku.

Predgovor

Ovaj rad je zasnovan na mojoj publikaciji ,,A 21st Century Approach to Prostate Cancer”, dostupnoj na: http://health.groups.yahoo.com/group/21CAPC/.

Specifični aspekt mikologije, može biti pročitan u vezi sa širim pitanjima koja su tamo rešavana. Dijagnoza rakprostate u 1996. godini, bila je praćena brojnim bolnim mesecima čekanja na lekara da prizna da moji ozbiljni urinarni simptomi i specifični antigen prostate (PSA) od 50 ng/ml nisu bili trivijalna stvar.

Nakon početne biopsije i scintigrafije skeniranja skeleta, moja faza raka je bila određena kao T3N1M0 sa Gleason (3+4) ćelijom arhitekture. Ovo se smatralo ozbiljnom bolešću sa lošom prognozom za svakoga u dobi od 49, u odnosu na prosečne starosti dijagnoze od 70 godina. Dobio sam dve do pet godina očekivanog životnog veka. Odlučio sam se, možda ne iznenađuje, za agresivni tretman: radikalna prostektomija. Na operaciji je utvrđeno da su  zahvaćeni i limfni čvor i semena vezikula, što je još malo pogoršalo prognozu. Nakon operacije prostate, izdržao sam skoro dve godine na hormonskoj blokadi da bih umanjio i nadam se ubio preostalu bolest koja nije mogla da bude izrezana.

Postupak hormonske blokade sledi iz otkrića Haginsa (Huggins) u 1940- im godinama, da je kastracijom produžen život muškaraca sa rakom prostate. Ponekad poznat kao ,,hormonska terapija ablacija” ili ,,hormonska manipulacija” i takođe manje laskavo poznata kao ,,terapija kastracijom” ili ,,hemijska kastracija” (CC) - svi ovi izrazi su promenljivi.

Kada sam dvadeset meseci kasnije, došao sa terapije hormonskom blokadom, zbog netolerancije na lečenje i sporednih efekata moj PSA se iznenada povišio. To je bio još jedan loš prognostički pokazatelj, prema mišljenju mnogih stručnjaka, i mada ponovljena scintigrafija skeniranja kostiju nije pokazala znake metastaza, radioaktivno označeno monoklonsko skeniranje antitela korišćenjem membrane specifičnog antigena prostate u St. Barts u Londonu 1998. godine pokazalo je preostalu bolest u osnovi prostate. Odlučio sam se za još agresivniji tretman, ovaj put za terapiju zračenjem u regionu prostate i za dalju hormonsku blokadu.

Iako su ove intervencije proverile napredovanje bolesti, nisu je eliminisale, a periodi bez lečenja su uvek rezultirali povećanjem PSA. Sledeći grafikon se odnosi na period pre mog početka korišćenja pečuraka Coriolus versicolor i Cordyceps sinensis [veća verzija ovog grafikona može se videti na http://health.groups.yahoo.com/group/21CAPC/].

Moje opcije u ovoj fazi su bile da ostanem na terapiji kastracijom u toku dužih vremenskih perioda kako bih bio siguran da preostali tumor nije zarazio zdravo tkivo, da idem na hemoterapiju, da učestvujem u imunološkoj istraživačkoj studiji ili pokušam nešto još radikalnije. 

Pošto nijedna od bivših opcija nije podržala bilo kakvu veliku nadu za dugoročni opstanak, a pošto sam bio odlučan da ,,izvučem svoju pretplatnu autobusku kartu i u 65 godini života”, odlučio sam se za radikalniji pristup. To je značilo pregled celokupne istaknute literature koja mi je bila na raspolaganju u vezi etiologije, epidemiologije, lečenja i tretmana raka prostate, kao i ocenu ne-tradicionalnih tretmana kao što su PC-SPES (nada za rak prostate), artemizin i druge biljke, uključujući tradicionalnu kinesku medicinu (TCM) i mikološku ishranu (ishranu na bazi pečuraka).

Metode i materijali

Mikološka ishrana: Svi proizvodi kupljeni su od strane autora preko raznih agencija, u zemlji i inostranstvu, uključujući Pure Health Ltd., iz kojih je bila dobijena većina mikoloških proizvoda. Počeo sam da koristim Koriolus-MRL u leto 2002. U jesen 2002. godine dodao sam i Kordiceps-MRL protokolu u odnosu 3 Koriolusa prema 1 Kordiceps. Skraćenica koja se koristi u kartama je CV/cs, da ukaže na manju količinu Kordicepsa-MRL. Naizmenična hormonska blokada: Ovo je veoma korisna tehnika za sve koji žele da neutrališu užasne posledice produžene terapije kastracijom. To su slučajno otkrili pacijenti koji su odbili da nastave sa neprekidnom terapijom kastracijom nakon pojave na tržištu LHRH-analoga (luteinizirajućihormon oslobađajućeg hormona) Lupron-a i Zoladex-a. Uočeno je da su ovi nekompatibilni pacijenti uživali ne samo u poboljšanom kvalitetu života već su dodali još godina životnog opstanka. Prema Bruchovsky-om, koji je prvi formalno istražio korišćenje pulsirajuće hormonske ablacije između naizmeničnih perioda normalnog androgenog stanja, treći ili četvrti ciklus je bio maksimum koji je pacijent mogao očekivati pre nego što je njegova bolest napredovala do nivoa raka prostate nezavisnog od androgena (AIPC). Ovo će biti izraženo ravnanjem nagiba PSA (koji teži prema horizontali) što dovodi do povišenje PSA nadira.

Zapažanja

U početku sam pokušao sa korišćenjem Koriolusa samo mesec dana da bih procenio da li je imao bilo kakav uticaj usled dužeg stalnog dejstva hormonske ablacije, a prestao sam u julu 2002. Izgleda da postoji mala promena (videti na slici crveni krug #1) u vezi sa prestankom suplementacije Koriolusom koja je prošla bez mnogo najave u to vreme jer su neželjeni efekti izazvani androgenom blokadom, bili smetnja. Zaista, uskoro sam morao da se povučem iz androgene blokade, sakupim svoju energiju uz pomoć CV/cs i za nekoliko meseci kasnije, počnem ponovo. U međuvremenu, tokom druge polovine 2002. godine, primetio sam promenu u nagibu PSA i shvatio da je to nešto što je potrebno proveriti.

Početkom 2003, ponovo sam prestao sa suplementacijom Koriolusa, dok sam bio na hormonskoj blokadi, i ovaj put je promena nagiba PSA bila prilično primetna (videti na slici crveni krug #2). Tokom ovog vremena moje androgeno stanje je bilo kastriranje i nema govora o tome da je ova nagla promena bila usled androgenog ,,pogona”. Ja sam nastavio sa suplementacijom Koriolusa, pre nego što je moj PSA imao veće šanse da poraste. Međutim, zbog moje netolerancije na duže vremenske periode terapije kastracijom, ponovo sam bio primoran da smanjim hormonski tretman na kratko, mnogo pre nego što je moj PSA dostigao svoju potencijalno najnižu tačku.

Kažem ,,potencijalno najnižu tačku” jer naniže zakrivljeno opadanje PSA može biti ekstrapolirano na niže vrednosti. Verujem da je razlog za to što Coriolus versicolor i Cordyceps sinensis poboljšavaju ubijanje kancer ćelija indukovanih kastracijom. To se odrazilo na grafikonu strmim opadanjem PSA u martu 2003. godine, nakon ponovne suplementacije Koriolusa. [Napomena: ovo je situacija pre niskog nivoa indukcije androgena kada počinje uspon PSA u naknadnom slobodnom ciklusu.] Drugi period korišćenja Coriolus versicolor i Cordyceps sinensis CV/cs je prikazan u leto 2003. godine.

Tokom ovog vremena pretežnog korišćenja Koriolusa-MRL, moj PSA se stabilizovao na oko 10 ng/ml. Iako idealan PSA za nekoga ko je imao radikalnu prostatektomiju i spasavanje zračenjem, treba da bude nula, stabilizacija konačnog PSA je veoma neobična. Ovo je još utoliko pre, sa kontinuiranim dokazom rezidualnog radioizotopskog unošenja u osnovu prostate iz novijeg skeniranja mekog tkiva u bolnici St. Bartholemew u februaru 2004. godine.

Mislim da se razlog za ovu stabilizaciju može pripisati sinergijskom apoptotskom efektu viših nivoa androgena plus Koriolusu i Kordicepsu. Zaista, moja tvrdnja sada je da Koriolus i Kordiceps potenciraju dva načina za smanjenje PSA koje sam istraživao: 1. terapiju kastracijom i 2. pozitivno upravljanje androgenom.

Drugim rečima, upotreba Koriolusa i Kordicepsa se proteže na povremene praznine koje je Bruchovsky opisao, što čini da naizmenična hormonska ablacija pojačana Koriolusom u kombinaciji sa pozitivnim androgenom terapijom, predstavlja dugoročnu mogućnost za muškarce koji bi inače stradali za nekoliko godina, da su ostali samo na konvencionalnoj hormonskoj terapiji.

Otkrio sam da se suplementi ishrane Koriolus i Kordiceps, lako uzimaju. Nikada nije bilo problema sa varenjem kao što je često slučaj sa biljnim proizvodima. Tokom terapije kastracijom zajedno sa suplementacijom Koriolusa i Kordicepsa, moja dnevna rutina vežbanja nije bila ugrožena zbog umora. Održavao sam kondiciju od preko dvanaest milja nedeljnog trčanja i, u proseku, tri lagane do srednje sesije obuke za održavanje težine, nedeljno.

Rezime

Najnovija epoha otvorenog tretmana je trajala od početka 2003. godine do danas. Tome je prethodila povremena suplementacija sa do tri (3,0) grama (6 tableta po 500 mg) Koriolusa-MRL (biomasa Coriolus versicolor) i jedan gram (2 tablete po 500 mg) Kordicepsa-MRL (biomasa Cordyceps sinensis), tri puta dnevno, što je rezultiralo u veoma strmom padu PSA, praćenom sa nekoliko meseci stabilnim PSA. Dolazi se tako do devet godina života nakon veoma loše prognoze za napredni rak prostate, što je srećan zaključak u odnosu na bezizlaznu situaciju.

Iako je upotreba Koriolusa i Kordicepsa često citirana u kontekstu pomoćnih sredstava podrške radioterapiji ili hemoterapiji, u ovom slučaju je pokazano da je njihova upotreba povećala prirodnu apoptotičku karakteristiku terapije kastracijom i normalne nivoe androgena, što ih čini novim agensima za terapiju raka prostate tokom naizmeničnog ciklusa hormonskog tretmana koji je sada favorizovan zbog mnogo ljudi kod kojih je tako lečen rak prostate.

Činjenica da Koriolus i Kordiceps pojačavaju postojeće terapije može biti posebno važna karakteristika za muškarce čija je bolest toliko napredovala, da su pri kraju efektivne hormonalne ili kombinovane hormonalne i hemijske terapije.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS