Primena Ganoderme lucidum (Reiši) u spravljanju histaminski-posredovanim alergijskim reakcijama

Primena Ganoderme lucidum (Reiši) u spravljanju histaminski-posredovanim alergijskim reakcijama

Mycology News, Vol. 1, Ed. 8, Feb 2004

Istorijat:

Pečurka Ganoderma lucidum (Reiši) je korišćena vekovima u tradicionalnoj biljnoj medicini Kine i Japana zbog svojih imuno-modulatornih i adaptogenih svojstava. (1)

Kao i njena aktivnost na opštem zdravstvenom poboljšanju, Ganoderma lucidum je pokazala da ima specifična anti-inflamatorna svojstva i ova tradicionalna upotreba mora biti povezana sa izolacijom od biljke iz familije ganoderičnih kiselina (2), jedinjenja triterpena sa osnovnim struktura lanostana koja pokazuju anti-inflamatorna svojstva: za jedinjenje ganoderična kiselina C, izolovano pažljivim frakcionisanjem ne-polarnog rastvarača ekstrakta Ganoderma lucidum je utvrđeno da je odgovorno za većinu anti-inflamatornih aktivnosti biljke kao što je određeno testovima in vitro kao što je oslobađanje histamina iz mastocita (3).

Ekstrakt etil acetata bogat ganoderičnim kiselinama je kasnije bio pronađen od strane druge grupe istraživača da bi se pokazale kako topikalna, tako i anti-inflamatorna aktivnost u standardnim životinjskim modelima poput testa izazivanja inflamacije mišjeg uha uljem kroton. (4)

Površinski i sistemski anti-inflamatorni lekovi koji se trenutno koriste imaju ozbiljne nedostatke; na primer, kortikosteroidi mogu suzbiti adrenalnu funkciju hipofize, opasno poremetiti fluide/elektrolite i izazvati neželjene promene u teksturi kože (5), dok inhibitori salicilne kiseline izvedeni iz prostaglandina mogu dovesti do teške iritacije želuca (6). Prema tome, potencijalna primena suplementacije Ganoderma lucidium (Reiši) može ponuditi sigurnu i efikasnu alternativu za smanjenje histaminski posredovanih imunih odgovora.

Studija slučaja: Pacijenti sa alergijskom kijavicom (alergija na polen)

Cilj studije:

Da se proceni efikasnost ne-frakcionisane suplementacije Ganoderma lucidum kod dva pacijenta sa alergijskom kijavicom. Glavni parametri su bili ublažavanje simptoma.*

Opis studije

Otvoreno označena studija u Velikoj Britaniji kod dva (2) pacijenta. Pacijenti su bili intervjuisani tokom perioda suplementacije Ganoderme, u cilju procene promena u kvaliteta života, sa osvrtom na opšte simptome alergijske kijavice.

Raspored suplementacije

Suplementacija je počela sa 3 grama (6 tableta po 500 mg) dnevno i održavana na ovome dok simptomi nisu ublaženi, u kom trenutku je smanjena na dozu održavanja od 1.5 grama (3 tablete po 500 mg) dnevno do kraja sezone polena.

Rezultati

Pacijent 1

Muškarac star 39 godina. Hronična alergijska kijavica, patio od detinjstva sa malim olakšanjem od konvencionalnog biljnog leka. Posle 3-4 dana suplementacije od 3.0 grama (6 tableta po 500 mg) dnevno Ganoderma lucidum, došlo je do značajnog smanjenja pospanosti, svraba i kijanja. Nakon 10 dana, pacijent je bio u stanju da pokosi travu bez značajne neugodnosti. Nastavljeno ublažavanje tokom cele sezone. Ponovljena korist naredne godine.

Pacijent 2:

Muškarac star 5 godina. Razvijena alergija na polen u uzrastu od 4 godine. Ne može da izađe napolje za veći deo ranog leta. Suplementacija je započeta sa 2 tablete od 500 mg dnevno, 1 pre podne i 1 posle podne posle 1 nedelje smanjenje simptoma bilo je 90%. Nije bilo crvenih/bolnih očiju i bola u grlu, samo povremena kijavica. Pacijent je mogao ponovo da igra fudbal napolju. Doziranje je održavana sa 2 tablete dnevno do kraja sezone.

Diskusija

U oba slučaja došlo je do brzog i značajnog ublažavanja simptoma na početku suplementacije sa Ganoderma lucidum ukazujući na to da ova suplementacija može imati ulogu u upravljanju histaminski posredovnih imunoloških odgovora.

Zaključak

Uzimajući u obzir ograničenja takvog malog uzorka, ostaje radoznalost i potreba za daljim istraživanjima da se potvrdi potencijal Ganoderma lucidum u kontroli alergijskih reakcija posredovanih od domaćina.

 Odrasli – hronična alergija na polen                                                                                          Dete (4 godine) - hronična alergija na polen

Nedelja      Tableta/dan               Tableta/ nedelja*                                                                     Nedelja           Tableta/dan        Tableta/nedelja*

     1                   6                                  42                                                                                        1                        2                         14

     2                   6                                  42                                                                                        2                        2                         14

     3                   6                                  42                                                                                        3                        2                         14

     4                   6                                  42                                                                                        4                        2                         14

     5                   6                                  42                                                                                        5                        2                         14

     6                   6                                  42                                                                                        6                        2                         14

     7                   6                                  42                                                                                        7                        2                         14

     8                   6                                  42                                                                                        8                        2                         14

     9                   6                                 42                                                                                         9                        2                         14

   10                   6                                 42                                                                                       10                        2                         14

   11                   6                                 42                                                                                       11                        2                          14

   12                   6                                42                                                                                        12                        2                         14

A. Odrasli - 3 tablete Ganoderma u pre podne i 3 tablete uveče pre obroka

B. Dete - 1 tableta Ganoderma posle podne i 1 tableta pre podne

Σ Ganoderma lucidum (Reiši) je obezbeđena od kompanije Mycology Research Laboratories Ltd pod trgovačkim imenom Reiši-MRL sa 500 mg po tableti.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS