Maitake - Opšte informacije (Karel Shimonovsky, Christofer Hobbs)

Maitake - Opšte informacije (Karel Shimonovsky, Christofer Hobbs)

Maitake pečurka je glorifikovana već više od 4.000 godina na Orijentu kao hrana koja čuva dobro zdravlje, jak duh, održava mladost i produžava život. Maitake je tipična pečurka za severoistok Japana, iako je takođe, pronađena i u Evropi i severnoj Americi. Raste u obliku grozda u podnožju stabala šljive, breskve, kajsije ali uglavnom hrasta. Raste u velikom broju grana i ogranaka formirajući koncentrične krugove. U udaljenim područjima, može da naraste do veličine od 22 kg, pa se zato često naziva kraljem pečuraka.

To je jestiva pečurka vrhunskog kvaliteta, odličnog ukusa, arome i hrskava, što je čini predivnim prilogom u meniju. 

Maitake se uglavnom koristi kao kineski lek, pod nazivom Keišo (Keisho). U Shen Nong Ben Chao Jing Materia Medica zapisima piše da se koristi za poboljšanje bolesti slezine i želuca, smirivanje živaca i duha i za lečenje hemoroida. U tradicionalnoj kineskoj i japanskoj fitoterapiji se vrednuje kao adaptogen, koji pomaže da se ponovo uspostavi harmonija organizma posle fizičkog i mentalnog napora.

Pronađeni su i alfa i beta-D-glukani u pečurki Maitake, sa tim da beta-D-glukani dominiraju. Maitake u obliku praha uneta oralno, poboljšava aktivnosti makrofaga, ćelija prirodnih ubica i citotoksičnih T-ćelija (za 1.4, 1.86 i 1.6 puta, respektivno) i indukovala je 86% inhibicije rasta tumora u poređenju sa istim vrednostima kod netretiranih miševa nosilaca tumora (Mori et al., 1987).

Maitake je smanjila krvni pritisak kod pacova bez promene nivoa HDL u plazmi. Adachi, i saradnici (1988) su otkrili efekte smanjenja krvnog pritiska dodavanjem praha od Maitake u normalnu hranu hipertenzivnih pacova. Efekat je bio brz na početku, kratkotrajan i zavisio je od doze. U drugom izveštaju, testiran je niz popularnih lekovitih pečuraka na hepatoprotektivne efekte (in vitro), pokazujući da je Maitake bila među aktivnim vrstama (Lee et al, 1992). Ishrana genetski dijabetičnih pacova prahom plodonosnih tela Maitake (20% ishrane za 21 dan - 1 gram/dan) takođe je snizila nivoe glukoze u krvi kod insulinski nezavisnog dijabetes melitus modela (Kubo et al, 1994).

Kada se koristi dosledno kao suplement u količini od 3-7 grama (3-5 puta nedeljno) u suplementnom obliku, u čaju ili u kuvanim jelima, verovatno pomaže u prevenciji karcinoma, imunološkoj stimulaciji obolelih od karcinoma, služi kao podrška za obolele od karcinoma podvrgnute hemoterapiji (koja je imuno-supresivna) i kao podrška ljudima zaraženim virusom AIDS-a. Ova pečurka je potencijalno blagotvorna za dijabetičare (smanjuje nivo glukoze u krvi) i ljude sa hipertenzijom.

U današnje vreme istraživački fokus je usmeren na primenu ekstrahovane D-frakcije iz pečurke Maitake kod raznih karcinogenih bolesti sa visoko standardizovanim i prečišćenim beta-glukanima, međutim bez sadržaja širokog spektra drugih efikasnih supstanci (enzima i sekundarnih metabolita), koje su inače često prisutne u gljivi Maitake i njenoj biomasi.

 

 

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS