Lekovite gljive - Maitake

Lekovite gljive - Maitake

Izvodi iz knjiga Lekovite gljive (Medicinal MushroomsChristofer Hobbs, 1986) i Priručnik MRL-a za praktičare tradicionalne kineske medicine (MRL Handbook for TCM Practitioners, Karel Shimonovsky)

Grifola frondosa se zove pečurka ,,maitake” na japanskom, što znači ,,pečurka koja pleše”. Neki kažu da je tako nazvana jer su u drevna vremena, ljudi kad bi je pronašli, plesali sa radošću jer su mogli zameniti vrednost njene mase u srebru. Međutim, drugi smatraju da naziv ,,Maitake” potiče od činjenice da se plodonosna tela susednih pečuraka preklapaju, što podseća na divlji ples leptira (Nanba, 1992; Harada, 1993).

Pronađeni su i alfa i beta-D-glukani u pečurki Maitake, sa tim da beta-D-glukani dominiraju. Maitake u obliku praha uneta oralno, poboljšava aktivnosti makrofaga, ćelija prirodnih ubica i citotoksičnih T-ćelija (za 1.4, 1.86 i 1.6 puta, respektivno) i indukovala je 86% inhibicije rasta tumora u poređenju sa istim vrednostima kod netretiranih miševa nosilaca tumora (Mori et al., 1987).

Maitake je smanjila krvni pritisak kod pacova bez promene nivoa HDL u plazmi. Adachi, i saradnici (1988) su otkrili efekte smanjenja krvnog pritiska dodavanjem praha od Maitake u normalnu hranu hipertenzivnih pacova. Efekat je bio brz na početku, kratkotrajan i zavisio je od doze. U drugom izveštaju, testiran je niz popularnih lekovitih pečuraka na hepatoprotektivne efekte (in vitro), pokazujući da je Maitake bila među aktivnim vrstama (Lee et al, 1992). Ishrana genetski dijabetičnih pacova prahom plodonosnih tela Maitake (20% ishrane za 21 dan - 1 gram/dan) takođe je snizila nivoe glukoze u krvi kod insulinski nezavisnog dijabetes melitus modela (Kubo et al, 1994).

Kada se koristi dosledno kao suplement u količini od 3-7 grama (3-5 puta nedeljno) u suplementnom obliku, u čaju ili u kuvanim jelima, verovatno pomaže u prevenciji karcinoma, imunološkoj stimulaciji obolelih od karcinoma, služi kao podrška za obolele od karcinoma podvrgnute hemoterapiji (koja je imuno-supresivna) i kao podrška ljudima zaraženim virusom AIDS-a. Ova pečurka je potencijalno blagotvorna za dijabetičare (smanjuje nivo glukoze u krvi) i ljude sa hipertenzijom.

U današnje vreme istraživački fokus je usmeren na primenu ekstrahovane D-frakcije iz pečurke Maitake kod raznih karcinogenih bolesti sa visoko standardizovanim i prečišćenim beta-glukanima, međutim bez sadržaja širokog spektra drugih efikasnih supstanci (enzima i sekundarnih metabolita), koje su inače često prisutne u gljivi Maitake i njenoj biomasi.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS