Kordiceps - Sredstvo protiv bronhijalne astme i plućnih bolesti

Kordiceps - Sredstvo protiv bronhijalne astme i plućnih bolesti

Istočnjački lekovi iz ugla savremenog lekara, O. V. Trilj (2006)

Sredstvo protiv bronhijalne astme i plućnih bolesti

Smanjenje bronhijalnog tonusa korišćenjem kordicepsa daje izuzetan efekat kod bronhijalne astme i hroničnog bronhitisa. Treba dodati da ova gljiva jača stvaranje tečne sluzi u bronhijama i smanjuje refleks kašalj isto kao kodein. Efikasnost tretmana pogoršanja bronhijalne astme sa kordicepsom dvostruko se povećava u poređenju sa kontrolnom grupom (za 5 dana u poređenju sa 9 dana konvencionalnog tretmana).

Eksperimentalne studije su uspeli utvrditi mehanizme na koje utiče kordicepsa u lečenju različitih plućnih oboljenja. Jednokratna velika doza  ekstrakta micelijuma kordicepsa kod laboratorijskih pacova je uticala na povećanje izlučivanja sluzi za 114-197% sa maksimalnom sekrecijom 2 sata nakon uzimanja kordicepsa. Prirodni ekstrakt kordicepsa je imao još veći efekat: 141-251%. Sposobnost prodora antibiotika u tkivo pluća je bila procenjena količinom fenolnog crvenog pigmenta u sluz. Čak znatno manje doze kordicepsa su izazvali jako (za 61-66%) povećanje prodora pigmenta u traheje. Ovo je posebno važno kada lečenje plućnih infekcija se vrši korišćenjem kombinacije kordicepsa i antibiotika (Wang i Zhao, 1987). Pored toga, kod 2/3 životinja, kordiceps je prolongirao latentni period nastanka kašlja za 5 puta, smanjujući neproduktivan iscrpljujući kašalj isto kao kodein u dozi od 60 mg/kg.

Kod lečenja alergijske bronhijalne astme, veoma je važno otkloniti napad spazma na glatke muskulature bronhija i smanji uticaj glavnog alergijskog medijatora - histamina. Wan je demonstrirao povećanje dužine traheje u eksperimentima sa pacovima na izolovanoj traheji zamorca, histaminski obrađenoj i ekstrakt kordicepsa za 7.5 puta više od samog histamina. Utvrđeno je (Wang i Zhao, 1987) da nakon uzimanja acetilholina, kordiceps pet puta produžava vreme do početka napada bronhijalne astme.

Lista kliničkih studija potvrđuje visoku efikasnost kordicepsa u lečenju bolesti kod ljudi (Tabela 1) (Han, 1995).

Tabela 1.

 

Dnevna doza 

kordicepsa

(gr)

Period

tretmana

(nedelja)

Broj

pacijenata

Broj efikasno

izlečenih

pacijenata

Procenat

efikasnosti

tretmana

 (%)

 Han (1995)

3 12 100 92 92

 Qu (1995)

3 4 30 26 87

 Zheng i Deng

(1995)

3 4 20 17 85

 Yang (1985)

4.5 4 27 21 78

 Zheng (1985)

4.5 4 20 18 90

Pomenimo koje su plućne bolesti pokazale takve izvanredne rezultate. Han je imao najveću grupu pacijenta sa dijagnozom hroničnog bronhitisa, bronhijalne astme i hronično plućno srce. Qu je tretirao različite bolesti disajnih organa; Zheng i Deng, Yang i Zheng su tretirali bronhitis i bronhijalnu astmu.

Hronično plućno srce se veoma teško leči. To je stanje opterećenosti desnih delova srca koje nastaje kod teških oštećenja na plućima i nisu u stanju da propuste adekvatnu količinu krvi i ta krv stvara veći pritisak u srcu. Ovi pacijenti imaju umanjenu sposobnost za normalan fizički obim posla, postoji i pojava gušenja, kašlja, a zatim srčana insuficijencija sa ascitisom i otocima. Tradicionalna zapadna medicina može da pomogne samo sa koagulacijom krvi pri pomoću diuretika. Uzimajući kordicepsa 4.5 gr/dan za mesec dana je pokazalo značajan napredak celokupnom zdravlju kod 80 pacijenata (tabela 2) (Lei i Wang, 1995), u skladu sa sledećim indikatorima:

Tabela 2.

 

 Procenat (%) efikasnosti

kod 50 pacijenata tretiranih

kordicepsom

 Procenat (%) efikasnosti

kod 30 pacijenata sa

regularnim tretmanom

 Smanjenje vremena izdaha

90 67

 Kašalj i sekrecija sluzi

92 60

 San

96 70

 Emocionalno-psihičko

stanje

92 60

 Funkcije pluća

96 53

 Funkcije srca

92 60

 Ukupna efikasnost

92 61.5

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS