Kordiceps protiv aritmije

Kordiceps protiv aritmije

Kordiceps - poglavlje u knjizi Istočnjački lekovi iz ugla savremenog lekara, O. V. Trilj (2006)

Kordiceps protiv aritmije

Stabilizacija ćelija i njihovih jonskih pumpi objašnjava efikasnost kordicepsa kod aritmije - haotičnih poremećaja regularnosti kontrakcija srca. Mi ćemo dodati poznatu aktivnost adenozina, koja smanjuje izlučivanje medijatora (signalnih supstanci) preko receptora, što dovodi do opuštanja glatkih mišićnih zidova arterija i disajnih puteva, povećavajući dotok kiseonika.

Prilično velika efikasnosti u tretmanu aritmije kordicepsom (75% do 88%, Tang i Jiang, 1994, Li, 1985, Liu, 1990, Xu i Zheng, 1994, Yan, 1992) izazivala je sumnje kod nekih naučnika, pa je zbog toga bilo potrebno obaviti klinička istraživanja. Otvoreno istraživanje 1994. godine je obuhvatilo 38 starijih pacijenata sa aritmijom izazvanom raznim oboljenjima srca (Tang i Jiang, 1994) koja nije mogla biti lečena. Posle 3 meseca uzimanja kordicepsa (3 gr/dan), procenat efikasnosti je određen nalazom EKG: 83% kod 24 pacijenta sa supraventrikularnom aritmijom došlo je do poboljšanja, 80% kod 10 pacijenata sa aritmijom leve komore i 75% kod 4 pacijenta sa potpunom blokadom desne grane Hisovog snopa. Tako je ukupna efikasnost bila 81,6% (31 od 34 pacijenta su postigli potpunu ili delimičnu obnovu normalnog EKG). Važan rezultat istraživanja je konstatovanje činjenice da kordiceps nije bio efikasan samo kod tahiaritmije i bradiaritmije (usporeni ritam i ispadanje čitavih električnih ciklusa srca). Intenzitet lekovitog uticaja direktno je zavisio od perioda uzimanja kordicepsa.

U cilju eliminisanja netačnosti i subjektivne ocene rezultata istraživanja, sprovedeno je alternativno dvostruko slepo placebo kontrolisano istraživanje po savremenim naučnim principima sa 20 pacijenata sa prevremenim kontrakcijama pretkomora i komora (Xu i Zheng 1994). Kod patologije pretkomora (doza od 3 gr/dnevno tokom 8 nedelja) kordiceps je pokazao efikasnost kod 82,4% pacijenata, a kod patologije komora, kod 84,6% pacijenata, dok je tradicionalna terapija pokazala efikasnost od 22,2% i 10%, respektivno.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS