Kordiceps - Okrepljujući kardiovaskularni efekti

Kordiceps - Okrepljujući kardiovaskularni efekti

Okrepljujući kardiovaskularni efekti

Još je u kineskim rukopisima pisano o prednostima kordicepsa nad Gin Seng-a po njegovom okrepljujućem dejstvu. Sjajan primer lakih atletičara pokazao je povećanje izdržljivost, snage i efikasnosti energetske razmene. U eksperimentima je utvrdjeno aktiviranje sinteze adenozin tri-fosfata (ATP) u ćelijama mišića i jetre, povećanje efikasnosti upotrebe kiseonika, poboljšanje cirkulacije, dopreme kiseonika i hranljivih materija u tkiva. Za noge efekte kordiceps duguje adenozinu. Ovaj sastojak je odavno poznat kao regulator tonusa krvnih sudova, glatke muskulature i rasta nervnih ćelija. Zaista, prilikom uzimanja kordicepsa, dotok krvi se povećava kroz koronarne sudove do srca (čime se smanjuje rizik od nastanka ishemijske bolesti srca i akutnog infarkta), kroz krvne sudove možga (poboljšava pamćenje, razmišljanje, smanjuje rizika od pojave ishemijskog insulta), kroz periferne krvne sudove (lečenje ateroskleroze, vaskulitisa, dijabetskih komplikacija). U ogledima na životinjama, pouzdano je utvrđena dilatacija (slabost) aorte i femoralne arterije primenom ekstrakta kordicepsa, što je potencijal za lečenje ishemije ekstremiteta koji danas predstavljanju osnovni uzrok invaliditeta kod muškaraca (veliki broj amputacija). Mali je onih koji se ne sećaju neprijatnost osećaja hladnih stopala i šaka. Kod nekoh je ovaj osećaj gotovo stalno prisutan i sa godinama postaje karakteristična odlika. Lekari i ne obraćaju pažnju na ove ,,uobičajene” žalbe, a mladim pacijentima nikako ne mogu da pomognu. Upravo u takvim situacijama, se na Istoku uzima kordiceps.

 

Relaksaciju aorte in vitro pratio je Tsunoo (1995), dok je Feng dokazao znatno sniženje krvnog pritiska u ekstremitetima pasa - čak do 45% (1987).

 

Naročito su ovog naučnika zainteresovali rezultati eksperimenata o smanjenju rezistentnosti koronarnih krvnih sudova za 49% i pritiska na njihovom otvoru za 116% nakon intravenskog unosa ekstrakta micelijuma kordicepsa, koji je doprineo jačanju krvotoka u tim krvnim sudovima za 35% u minuti (maksimalno povećanje od 100%). Rezistentnost cerebralnih krvnih sudova smanjila se u celini za 75% (Feng et al., 1987).

 

Lekari znaju da se poremećaj mikrocirkulacije povezan sa slabim radom srca i povećanim zgrušavanjem krvi u krvnim sudovima. Korišteći više zdrave logike sa naučne tačke gledišta, lekari su intuitivno prepisivali rastvor ATP kod ishemije srca (kratkotrajno postignuto dejstvo objašnjavano je brzim raspadom molekula ATP - za 10 sekundi, a sam efekat – postojanjem adenozina u sastavu ATP-a).

 

Godine 1995, Čen (Chen) je ispitivao ekstrakta kordicepsa na 34 osobe obolele od hronične srčane insuficijencije, poredeći pomoću eho-kardiografa, njihov kapacitet srca u minuti sa kontrolnom grupom (30 pacijenata koji su imali obično lečenje). Ispostavilo se da se kapacitet srca u minuti kod osoba koje su dobijale kordiceps povećao za 60%, a u kontrolnoj - samo za 25%.

 

Ekstrakt Kordicepsa takođe ima prednost u odnosu na savremene antiagregate, koji se smatraju mogućim i patogenetski uslovljenim lekovima za ,,ubicu broj jedan’’ - ishemiju srca.

 

Če i Lin (Che i Lin) (1996) su sproveli dvomesečnu kontrolisanu kliničku studiju sa 20 pacijenata sa ishemijom, upoređujući aktivnost ekstrakta kordicepsa (3 grama dnevno) i Persantina (dipiridamol, 150 mg dnevno, Boehringer Ingelheim, Nemačka). Pored znatnog smanjenja ukupnog holesterola, triglicerida i LPNG, 87-90% od pacijenata koji uzimaju kordiceps je pokazalo kliničko poboljšanje - smanjenje bolova u grudima i aritmije. Većina pacijenata (65%) poboljšanje je evidentirano na EKG (kontrolna grupa, 55%). Osim toga, viskoznost krvi i poboljšani nivo fibrinogena, što je smanjilo upozorenje od infarkta miokarda. Ovo poslednje je veoma važno i zbog toga smo uključili još tri istraživanja o direktnom uticaju kordicepsa na zgrušavanje krvi i zaštitu miokarda od ishemije. Lu (Lou) (1986) je utvrdio slabljenje agregacije trombocita na kolagenu i ADF (adenozin-difosfata) dodavanjem ekstrakta kordicepsa.

 

Džao (Zhao) (1991) je dokazao smanjenje agregacije trombocita za 57-71% na golom zidu aorte kunica pri intravenskom ubacivanju ekstrakta kordicepsa.

 

Fermentisani ekstrakt kordicepsa je pokazao zaštitni efekat kod ishemije miokarda izazvane intravenskom primenom pituitrina, tiroksina i noradrenalina. EKG nalaz beleži znatno smanjenje promena zupca Q, bili su

niže podizanje zupca T i segmenta S-T (Lou, 1986). Prema instrumentalnim podacima, kordiceps može da štiti srce od akutnog infarkta miokarda uzrokovanog stresom.

 

Studija Džua (Zhu), objavljena 1998. godine, potvrdila je da je pod uticajem kordicepsa i opšte anti-ishemijske aktivnosti istog, miokard značajno smanjio potrebu za kiseonikom.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS