Kordiceps - Borba protiv ateroskleroze i dijabetesa

Kordiceps - Borba protiv ateroskleroze i dijabetesa

Borba protiv ateroskleroze i dijabetesa

 

Povećanje energetskih rezervi ćelija, ubrzanje njihovog procesa formiranja i obnavljanja, unapređenje međućelijskog efekta i hormonskih signala, zaustavljanje starenja i degeneracije - to su mehanizmi delovanja

kordicepsa. Zato i ne čudi što se kordiceps koristi za lečenje bolesti koje odnose najviše života i koji su teško izlečive - ateroskleroza (prvo mesto u svetu po smrtnosti), rak (drugo mesto) i dijabetes (treće mesto). U takvim teškim procesima, vitalne supstance su u poremećenom stanju (masti kod ateroskleroze, šećera kod dijabetesa, signalni molekuli i genetski materijal kod raka) i raste peroksidacija lipida. Kordiceps može da pomogne u zaustavljanju napretka ovih savremenih bolesti.

 

Povećan nivo lipida, posebno holesterola u krvi, značajno povećava rizik od pojave ateroskleroze. Zato je sprovedena placebo kontrolisano istraživanje (u 9 bolnica) sa 273 pacijenata iz nekoliko centara za lečenje

hiperlipidemije. Micelijum kordicepsa je davan u količini od 333 mg tri puta dnevno tokom 4-8 nedelja. Nakon ovog perioda, opšti holesterol je opao za 17%, trigliceridi za 9%, dok je ,,odbrambeni” LPVG porastao za 27% (Shao, 1990). U drugom dvostruko slepom placebo kontrolisanom istraživanju, objavljeno u knjizi G. Halperna (Georges Halpern): ,,Kordiceps - kineska lekovita glljiva”, 245 pacijenata je bilo obuhvaćeno, kod kojih je posle dva meseca unosa kordicepsa u dozi od 1 gr/dan, ukupni holesterol smanjen u proseku za 17.5% kod 61% pacijenata (dok je kontrola pokazala pad od 1.17% samo kod 28.8% pacijenata), ,,dobar” LPVG povećan je za 27.19% kod 76.2% pacijenata.

 

Kod dijabetesa, kordiceps smanjuje nivo glikemije, povećava osetljivost tkiva na insulin, aktivira ćelije jetre da uhvate dodatne glukoze u krvi i njegovu akumulaciju u obliku glikogena (Kiho, 1996; Kiho, 1999, Balon, 2002). Intenzitet dejstva kordicepsa se može uporediti sa efektom modernog  antidijabetičkog sredstva - metformina. Među 29 pacijenata sa dijabetesom, pozitivan rezultat je postignut u 86.9% slučajeva posle 2 meseca unosa kordicepsa: http://www.symmcorp.com/info/cordyceps/html.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS