Kordiceps - Antimikrobna svojstva

Kordiceps - Antimikrobna svojstva

Antimikrobna svojstva

 

Polisaharidi kordicepsa aktiviraju makrofage, povećavajući njihovu aktivnost, sintezu IL-1, TNF i gama interferona. Ovi signalni molekuli povećavaju broja limfocita u krvi, njihovu aktivnost, stimulišu NK-ćelije (prirodne ubice) koje same uništavaju inficirane i tumorske ćelije. Interesantno je da se  u toj situaciji ne zapaža ,,rat” imunih ćelija protiv sopstvene jetre koja je inficirana virusom hepatitisa B. Naučnici to ne objašnjavaju nepromišljenom stimulativnom akcijom, već modulativnim svojstvom kordicepsa na imuni sistem. Tamo gde je potrebno aktiviranje (uništavanje virusa), neki se delovi stimulišu, a tamo gde treba ograničiti uništenje sopstvenih ćelija – uključuju se odbrambeni mehanizmi.

 

Knjiga G. Halperna (Georges Halpern), lekara i doktora nauka: ,,Kordiceps, kineska lekovita gljiva” (,,Cordyceps, China’s Healing Mushroom”) (1999, Avery Publishing Group, New York) navodi brojna imuno-stimulaciona svojstva: povećanje broj leukocita, T-pomoćnih ćelija, NK-ćelija, makrofaga, što je manifestovano povećanjem ćelijskog imuniteta protiv infekcija, posebno virusnih i gljivičnih (,,Archives of Microbiology” - članak objavljen 1997. godine, na temu anti-gljivičnog antibiotika Ophiocordin-a, dobijenog iz kordicepsa (Kneifel H., Arch Microbiol 1977 May 13;113(1-2):121-30)). Danas postoje istraživanja o jedinjenju kordicepsin-holesterol, koje 1000 puta jače od samog kordicepsa umanjuje sposobnost virusa HIV da obrzuje sincitije među brojnim (do 500 ćelija) T-pomoćnim ćelijama u ljudskom organizmu. Takve strukture delimično neutrališu najvrednije, regulatorne ćelije imunog sistema, što izaziva haos, nekontrolisanu aktivnost i gubitak imuniteta – SIDA.

(http://www.planetherbs.com/discuss/messages/59/274.html).

 

U 2001. godini, pojavile su se dve informacije o tome da su otkrivene antimalarijske supstance u kordicepsu. Izdvojeni bioksantreceni i kordipiridoni su posedovali ne samo antimalarijska već i citotoksična

svojstva, što je svakako od značaja kod primene kordicepsa protiv tumora (Jaturapat A., 2001, Isaka M. 2001).

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS