Hericium - Nedavna otkrića kod gljiva kao anti-kancer terapeutika

Hericium - Nedavna otkrića kod gljiva kao anti-kancer terapeutika

Seema Patel, Arun Goyal

3 Biotech (2012) 2:1-15 DOI 10.1007/s13205-011-0036-2

 

Hericium erinaceus, poznatija kao lavlja griva, privukla je veliku pažnju zbog svog anti-tumorskog i imuno-modulatornog efekta (Wang et al., 2004). Lee i Hong (2010) su pokazali da H. erinaceus deluje kao pojačivač osetljivosti apoptotičke signalizacije posredovane doksorubicinom (Dox), smanjivanjem manifestacije c-FLIP preko aktivacije JNK i povećanja intracelularne akumulacije Dox preko inhibicije aktivnosti NF-jB. Kim et al. (2011) su istraživali efekte anti-tumorskih ekstrakata ove gljive kod Balb/c miševa kojima su transplantovane kancer ćelije debelog creva CT-26. Kada se topla voda, bogata b-glukanom, dobijena kuvanjem i grejanjem u mikrotalasnoj peći, ubrizgava svakodnevno tokom 2 nedelje, značajno se smanjila masa tumora za 38% i 41%, respektivno. Regresije tumora su bile povezane sa povećanjem broja ćelija prirodnih ubica i faktora nekroze tumora. Pro-angiogeni faktori, uključujući endotelijalni faktor vaskularnog rasta (VEGF), ciklo-oksigenazu 2 (COX-2) i 5-lipoksigenazu (5-LOX) su takođe bili značajno smanjeni u mRNK kao i proteinske manifestacije gena tumora. Smanjena manifestacija COX-2 i 5-LOX dodatno je izazvala inhibiciju neo-angiogeneze unutar tumora. Zaključeno je da indukcija aktivnosti ćelija prirodnih ubica, aktivacija makrofaga i inhibicija angiogeneze doprinose mehanizmu smanjenja veličine tumora.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS