Hepato-zaštitni efekat Cordycepsa sinensis u slučajevima oštećenja jetre

Hepato-zaštitni efekat Cordycepsa sinensis u slučajevima oštećenja jetre

Mycology News, Vol. 1, Edition 9, Sept 2004

 

Cordyceps sinensis se najčešće koristi za podršku nadbubrežne funkcije, funkcije pluća i funkcije imunološkog sistema, ali takođe postoji i sve više dokaza koji podržavaju i njegova bitna hepatozaštitna svojstva (1).

 

U studiji sa 33 hronična pacijenta sa hepatitisom B, prijavljeno je da micelijum uzgajane gljive Cordyceps sinensis poboljšava funkcije jetre, podiže plazma albumin i podešava proteinski metabolizam (Zhou et al,

1990) (2). U drugoj studiji je tretirano 45 pacijenata sa post-hepatičkom cirozom, sa Cordyceps sinensis i ekstraktom Semen Persicae, a prijavljeno je poboljšanje funkcije ćelija prirodnih ubica, T-ćelija, odnosa i brojeva, nivoa imunoglobulina, komplementnih nivoa seruma i funkcije jetre u odnosu na kontrolnu grupu (Zhu i Lin, 1992). (3) Takođe je prijavljeno da je od koristi u lečenju hroničnih opstruktivnih oboljenja jetre (Chang & But 1986). (4)

 

U 2003. godini, urađena su dva važna istraživanja na kliničkom koledžu Chongqing univerziteta medicinskih nauka u Kini, o uticaju suplementacije Cordycepsa sinensis na negu jetre. Prva studija bavila se efektom i

mehanizmom delovanja Cordycepsa sinensis na aktivnost hepatalne insulinaze kod indukovane ciroze jetre kod pacova CC1 (4). Zaključak studije je da suplementacija Cordycepsa sinensis može da smanji oštećenje

hepatocita (ćelija jetre) i spreči fibrogenezu jetre. (5)

 

Druga studija se bavila sprečavajućim efektom Cordycepsa sinensis na CCI (4) i na fibrogenezu jetre kod pacova, izazvanu etanolom. Biohemijska, radioimuno-logička, imunohistohemijska i molekularno-biološka ispitivanja bila su korišćena za određivanje promene sadržaja ALT, AST, HA, LN u serumu i TGF beta (1), PDGF, pojave kolagena I i III u tkivu, bilo na nivou proteina ili nivou mRNK ili oba.

 

Studija je zaključila da suplementacija Cordycepsa sinensis može: sprečiti fibrogenezu jetre usled hroničnog oštećenja jetre, usporiti razvoj ciroze, a  naročito poboljšati funkciju jetre. Mogući mehanizam uključuje sprečavanje manifestacije TGF beta (1) i samim tim silazne regulacije manifestacije PDGF, čime sprečava aktivaciju HSC i taloženje prokolagena I i III (6).

 

Uzete zajedno, ove studije pokazuju jasan hepatozaštitni efekat Cordycepsa sinensis i potvrđuju svoju potencijalnu korist u slučajevima oštećenja jetre.

 

Reference:

(1) Medicinal Mushrooms-An Exploration of Tradition, Healing & Culture by Christopher Hobbs L. Ac. Page 81.

(2) ibid, page 82

(3) Ibid, page 82

(4) Ibid, page 82

(5) Inhibitive Effect of Cordyceps sinensis on Experimental Hepatic Fibrosis and its Possible Mechanism - Liu YK, Shen W. Department of Gastrointerology, the Second Affiliated Hosptial, Chongqing University of Medicial Sciences, Chongqing 400010, Chinga World J Gastroenterol. 2003. 2003 Mar;9(3):529-33. (PMID:12632512 (PubMed-indexed for MEDLINE).

(6) 6) Dynamic Influence of Cordyceps sinensis on the Activity of Hepatic Insulinase of Experimental Liver Cirrohosis - Zhang X, Liu YK, Shen W, Shen DM. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2004 Beb;3(1):99-101. (PMID:14969848 (PubMed-in process)

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS