Ekstrakti gljive Maitake i njihov terapeutski potencijal – Pregled

Ekstrakti gljive Maitake i njihov terapeutski potencijal – Pregled

Mark Mayell

Alternative Medicine Review - Volume 6, Number 1 - 2001

Apstrakt

Maitake (Grifola frondosa) je japanski naziv za jestivu pečurku sa velikim plodonosnim telom koja se odlikuje preklapajućim kapama. To je prva kulinarska, a takođe i lekovita pečurka. Maitake se sve više prepoznaje kao moćan izvor polisaharidnih jedinjenja sa značajnim potencijalom za unapređenje zdravlja. Najnovije razvojno dostignuće je MD-frakcija, patentirani ekstrakt Maitake koji njegovi japanski pronalazači smatraju značajnim napretkom u odnosu na prethodnu D-frakciju. D-frakcija, MD-frakcija i drugi ekstrakti, često u kombinaciji sa prahom cele gljive Maitake, pokazali su se posebno perspektivnim kao imuno-modulatorni agensi i kao pomoćna lekovita sredstva u terapiji protiv karcinoma i HIV virusa. Takođe mogu pružiti i neku korist u tretmanu hiperlipidemije, hipertenzije i hepatitisa. (Altern Med Rev 2001; 6 (1): 48-60)

Maitake: prvoklasna pečurka

Naučni naziv Grifola frondosa potiče od reči “griffin”, što je ime zveri iz grčke mitologije sa glavom i krilima orla i telom lava i frondosa, što znači listoliko. U japanskom jeziku, mai znači ples, a take znači pečurka, pa je prema tome postala ,,pečurka koja pleše.” Nije poznato da li je ime nastalo zbog toga što se plodonosna tela susednih pečuraka preklapaju tako da izgledaju kao nimfe ili leptiri u divljem plesu ili zato što su lovci na pečurke, koji su imali sreću da pronađu Maitake u divljini, plesali od radosti. U feudalno doba Maitake je očigledno bila mnogo cenjena jer je bila vredna svoje težine u srebru. Čak i u sadašnje vreme, poznato je da lovci na Maitake ljubomorno čuvaju lokacije svojih nalazišta, ponekad otkrivajući tajna mesta (gde Maitake može da rađa dugi niz godina) samo u testamentu. Maitake ostaje veoma tražena od kuvara i gurmana zbog svog odličnog ukusa i teksture (donekle nalik piletini)1 i zbog ne-kulinarskih razloga, zbog svojih korisnih zdravstvenih efekata.

Blisko srodne vrste obuhvataju Grifola umbellata, koju Kinezi nazivaju Zhu Ling ili Chuling, G. albicans i G. gigantea. Kinezi ponekad uključuju Zhu Ling (oni više koriste sklerotijum nego plodonosno telo), kao sastojak u  formulama za biljni tonik. Iako Zhu Ling i druge Grifole nisu tako temeljno proučavane kao Maitake, mislili su da imaju slična jedinjenja i efekte po zdravlje.

Uzgajanje Maitake je tek nedavno razvijeno. Samo u poslednje dve decenije proizvođači su bili u stanju da se prebace sa oslanjanja na ponudu Maitake pečuraka iz prirode na ponudu uzgajane pečurke Maitake. Kod trenutnog uzgoja u bocama ili džakovima često se koristi pogača sastavljena od piljevine/mekinja/soje (u odnosu 80:10:10) kao osnova. Komercijalno gajenje u Japanu, uglavnom za hranu, počelo je 1981. godine sa 325 tona.Proizvodnja je porasla na 1.500 tona u 1985, 8.000 tona u 1991, a skoro 10.000 tona u 1993. Procenjuje se da komercijalna proizvodnja Maitake u svetu sada može biti veća od 40.000 tona.

U poslednje dve decenije Maitake je takođe počela da se uzgaja za upotrebu u obliku suplementa ishrani. To može biti najsvestraniji i najperspektivniji suplement od lekovitih gljiva, iako je trenutno manje poznata od gljive Šiitake (Lentinus edodes) i Reiši (Ganoderma lucidum). 

Jedinstvena i aktivna jedinjenja gljive 

Za oko 50 od 38.000 vrsta gljiva utvrđeno je da imaju lekovita svojstva, tvrdi poznati istraživač gljiva dr Cun Zhuang. Tri gljive koje su prvobitno korišćene kao izvor za ekstrakte, sada su klinički prihvaćene kao antikancerogeni lekovi u Japanu:

− Kawaratake (Coriolus versicolor) je izvor PSK (Krestin). Razvijen u kasnim 1970-im, PSK je bio prvi lek protiv karcinoma na bazi gljiva i sada je jedan od najpopularnijih anti-kancerogenih lekova u Japanu. Uzima se oralno protiv karcinoma želuca i drugih vrsta karcinoma.

− Šiitake je izvor Lentinana, koji je bio odobren od sredine 1980-ih za lečenje karcinoma želuca. Zbog slabe apsorpcije kod oralne primene, ovo jedinjenje je najbolje davati injekcijom.

Suehirotake (Schizophyllum commune) se koristi za dobijanje Shizophyllan-a, koji se koristi za lečenje karcinoma grlića materice (takođe se ubrizgava injekcijom).

Ovi anti-kancerogeni lekovi, kao i mnoge druge lekovite gljive kao što su reiši, hiratake ili ostrige (Pleurotus ostreatus) i enokitake (Flammulina velutipes), sadrže različita jedinjenja sa različitim biološkim i terapeutskim efektima. Sadržaj i biološka aktivnost ovih jedinjenja zavisi od toga kako je pečurka pripremljena i konzumirana.4 Među najznačajnijim sastojcima su  određeni polisaharidi, poznati kao beta-glukani, koji su vezani za proteine. PSK, Lentinan i Shizophyllan su svi oblici beta-glukana. Smatra se da istaknuti efekti pojačavanja imuniteta od gljive Maitake, potiču pretežno od ovih polisaharida.

Polisaharidi kao što su beta-glukani nalaze se u velikom broju lekovitih gljiva (kao i drugi polisaharidi koji se nalaze u lekovitim biljkama kao što je Echinacea angustifolia), sve češće su priznati zbog svojih nespecifičnih imuno-modulatornih efekata. Ovi takozvani modifikatori biološkog odgovora mogu biti moćni anti-virusni i anti-tumorski agensi, ne zbog direktnog ubijanja virusa ili ćelija karcinoma već zbog stimulisanja urođene sposobnosti ljudskog organizma da organizuje ćelijske odbrane. Povećavajući ono što japanski istraživači karcinoma nazivaju ,,unutrašnji odbrambeni mehanizmi domaćina,” posebno je perspektivno jer je to svojstvo, koje generalno nedostaje u konvencionalnim anti-kancerogenim lekovima.

Frakcije gljive Maitake koje jačaju imunitet

U ranim 1980-im godinama japanski mikolog Hiroaki Nanba sa Farmaceutskog univerziteta iz grada Kobe, proučavao je različite lekovite gljive, naročito Šiitake. Postepeno je došao do zaključka da, iako polisaharidi u gljivi Maitake imaju jedinstvenu strukturu i to što su među najmoćnijim koji su bili proučavani do danas, oni pokazuju izraženije anti-tumorsko dejstvo u testovima na životinjama od drugih ektrakata gljiva.5 Maitake se takođe pokazala najperspektivnijom kao oralno efektivni imuno-modulator. Ovo je omogućilo da ovi ekstrakti budu potencijalno mnogo lakši za korišćenje u odnosu, na primer, na ekstrakte Šiitake, koji su bili optimalno funkcionalni samo ako su dati injekcijom. Nanba je odlučio da se koncentriše isključivo na Maitake, i on i niz drugih japanskih naučnika su počeli da ekstrahuju različite polisaharide iz gljive Maitake i testiraju ih u vezi anti-tumorskog i imuno-modulatornog potencijala. Godine 1984. Nanba je identifikovao frakciju pronađenu i u micelijumu i u plodonosnom telu gljive Maitake, koja je imala sposobnost da stimuliše makrofage. Frakcija je mogla da se dobije iz pečurke Maitake tretiranjem plodonosnih tela toplom vodom i zasićenjem rezultujućeg vodorastvornog ekstrakta do 80 procenata sa etil-alkoholom. Talog je zatim tretiran sirćetnom kiselinom i alkalnim materijalom. Dobijena D-frakcija je standardizovana forma izolovanih polisaharidnih jedinjenja beta-glukana (beta-1,6 glukana i beta-1,3 glukana) i proteina sa molekulskom težinom od oko 1,000,000. Godine 1984. Nanbi i ostalima je izdat patent u Japanu.

Dok su druge lekovite gljive pokazivale da imaju bioaktivne sastojke betaglukana, Nanba napominje da se razni betaglukani razlikuju i da betaglukani pronađeni u D-frakciji Maitake imaju jedinstvenu i kompleksnu strukturu, sadrže i 1.6 glavnog lanac koji ima veći stepen 1.3 grana i 1.3 glavni lanac koji ima 1.6 grane. Većina drugih betaglukana dobijenih iz gljiva ima 1.3 glavni lanac sa samo 1.6 granama. Druge frakcije su takođe izvedene iz Maitake; na primer, X-frakcija je beta-1.6 glukan koji ima alfa-1.4 grane. Jedna teorija kaže da što je veći stepen grananja, veća je verovatnoća da će frakcija dostići i aktivirati veći broj imunih ćelija. 

Velika molekulska težina D-frakcije takođe može biti faktor u svojim imunomodulatornim efektima, prema istraživanjima anti-tumorske aktivnosti potrošnje glukoze od strane makrofaga. Zaključak jednog istraživanja je: ,,Ovi rezultati pokazuju da anti-tumorski glukan nije uvek višestruki pojačivač mehanizama odbrane domaćina i da je velika molekulska težina potrebna da se više povećaju imunološke aktivnosti”.7 Kasnija studija nekih od tih istih istraživača je ukazala da su: ,,Stepen grananja i molekulska težina (1→3)-beta-D-glukana važni faktori za proizvodnju citokina iz makrofaga”.

Nedavnim pregledom postojećih podataka o mehanizmu celih gljiva i izolovanih jedinjenja gljiva, naročito određenih beta-glukana, zaključeno je da su anti-tumorski mehanizmi nekoliko vrsta, uključujući i Maitake, u velikoj meri posredovani T-ćelijama i makrofagama. Prema istraživačima: ,,Uprkos strukturnim i funkcionalnim sličnostima ovih glukana, oni se razlikuju po svojoj efikasnosti protiv određenih tumora i njihovoj sposobnost da izazovu različite ćelijske odgovore, posebno manifestacije i proizvodnje citokina.”

Vrhunac istraživanja dr Nanba

Tokom kasnih 1980-ih i u 1990-im godinama, dr Nanba i njegov kolega Keiko Kubo su nastavili da proučavaju Maitake, pokušavajući da poboljšaju antitumorsku aktivnost i aktivnost pojačavanja imuniteta od strane D-frakcije. Daljim prečišćavanjem D-frakcije dobijena je MD-frakcija (U.S. Patent # 5,854,404), za koju Nanba i Kubo veruju da je još više bioaktivna nego D-frakcija. Po izgledu MD-frakcija je higroskopan prah u nijansama braon boje, neutralan do slabo kiseo, a ima molekularnu težinu raspoređenu oko 1,000,000.

MD-frakcija je ekstrahovana i frakcionisana iz micelijuma i plodonosnih tela Grifola frondosa ili G. albicans, G. umbellata ili G. gigantea. Proces je sličan onom opisanom u japanskom patentu za D-frakciju; međutim, Nanba i Kubo su dodali ključni korak u procesu D-frakcije, kojim se odstranjuje plutajuća  ili zalepljena materija, dodavanjem alkohola u krajnjoj koncentraciji od 20 do 60 zapreminskih procenata, vodorastvorljivom ekstraktu Grifole. Analiza pokazuje da je kao kod D-frakcije, glavna komponenta MD-frakcije, glukan/proteinski kompleks u kojem je odnos glukan/protein u opsegu od 80:20 do 99:1. U suštini, D- i MD- frakcije imaju iste konfiguracije beta-glukana ali je MD-frakcija više prečišćena. MD-frakcija je imala superiornije rezultate u odnosu na D-frakciju u anti-tumorskom testu opisanom u patentu.

Svaki rastvor je bio unet intra-peritonealno u miševe C3H sa presađenim karcinomom MM-46, deset puta u dozi od 0.1 mg/kg da bi se ispitao njegov efekat na inhibiciju rasta tumora. Istraživači su otkrili da je grupa kojoj je davana MD-frakcija, imala značajno jači inhibitorni efekat na rast tumora nego grupa kojoj je davana D-frakcija. Istraživači su takođe uporedili efekte supstanci na aktivnosti makrofaga i T-ćelija ubica, pet dana nakon davanja svake test supstance. Utvrdili su da je MD-frakcija imala jaču anti-tumorsku aktivnost i aktivnost jačanja imuniteta nego D- frakcija.10 Smatra se da i D- i MD- frakcija imaju nisku toksičnost i visoku bezbednost.

Anti-tumorski efekti frakcija Maitake

Brojne studije su potvrdile da Maitake ima istaknute blagotvorne efekte na imunološku funkciju. Ona unapređuje akciju ne samo makrofaga već i mnoštva drugih ćelija povezanih sa imunitetom, poput ćelija prirodnih ubica i citotoksičnih T-ćelija koje mogu da napadaju ćelije tumora. Maitake takođe povećava efikasnost ovih ćelija u vezi sa imunitetom, povećanjem interleukina-1, interleukin-2, i limfokina. Krajnji rezultat je povećana odbrana protiv infekcija, AIDS-a i karcinoma. Izgleda da frakcije Maitake imaju posebno određenu anti-tumorsku aktivnost, koja potencijalno usporava rasta tumora u debelom crevu, plućima, želucu, jetri, prostati, mozgu i drugim organima. (Treba napomenuti da se bilo koje istraživačke reference na D-frakcije primenjuju i na MD-frakcije jer su oni isti beta 1,6/1,3 glukan dobijen iz Grifola frondosa.)

Centri u SAD su počeli da leče pacijente od karcinoma sa D- i MD- frakcijama. Na primer, u februaru 1998. godine Uprava za hranu i lekove SAD je odobrila istraživačku primenu novog leka (IND 54,589) istraživačima da bi sproveli fazu II pilot studije o potencijalnim efektima D-frakcija kod naprednih karcinoma dojke i prostate. Istraživači Maitake su identifikovali nekoliko načina kako se Maitake može suprotstaviti karcinomu:

− Zaštitom zdravih ćelija da ne postanu kancerozne;

− Pružanjem pomoći da se spreče metastaze karcinoma;

− Usporavanjem ili zaustavljanjem rasta tumora.

Istraživanja su potvrdila sve ove tri potencijalne koristi. Preliminarni ali neobjavljeni klinički podaci iz nekontrolisane studije takođe ukazuju na četvrtu potencijalnu korist: Maitake može da radi zajedno sa hemoterapijom da bi se smanjile njene nuspojave, kao što su: gubitak kose, bol i mučnine a da pojača njene pozitivne efekte. U studiji za potencijala prevencije kancera gljive Maitake, kod 20 miševa starih pet nedelja je jednom ubrizgana karcinogena supstanca (3-MCA, metilholantren). Počev od petnaestog dana posle ubrizgavanja, 10 miševa je hranjeno sa 0.2 mg D-frakcije Maitake 15 dana uzastopno. Drugih 10 (kontrolna grupa) je primilo slani rastvor. Nakon 30 dana broj miševa obolelih od raka je bio 30,7% u Maitake grupi i 93,2% u kontrolnoj grupi. Nanba primećuje da je takođe pokazano da je Lentinan efikasan protiv MCA ali je potrebno da se daje intravenozno injekcijom tokom 10 uzastopnih dana, da se postigne sličan odnos inhibicije ,,ukazujući da Maitake D-frakcija ima jaču sposobnost da poboljša imuni sistem.”

U drugoj studiji, istraživači su izložili miševe poznatom karcinogenu mokraćne bešike (N-butil-N‘-butanolnitrozoamin; BBN) svakog dana tokom osam nedelja a zatim ih nahranili lekovitim gljivama, uključujući maitake, šiitake i ostrige (Pleurotus ostreatus). Kod svih 10 miševa tretiranih samo sa BBN razvio se karcinom bešike. Ishrana gljivama je znatno smanjila broj karcinoma mokraćne bešike, na čelu sa Maitake kao najefikasnijom. Karcinomi su uočeni kod 46.7% miševa koji su tretirani sa Maitake u poređenju sa 52.9% i 65% za šiitake i ostrige, respektivno. Gljive su takođe onemogućile značajnu depresiju aktivnosti limfocita i ćelija prirodnih ubica.

U studiji o potencijalnom anti-metastaziračkim aktivnostima Maitakea, istraživači su ubrizgali ćelija karcinoma jetre u zadnja stopala miševa. Miševi su bili podeljeni u tri grupe. Kontrolna grupa je dobila normalnu ishranu, dok su druge dve grupe dobile ili prah cele gljive Maitake kao 20% njihove ishrane ili 1 mg/kg D-frakcije intra-peritonealno 10 puta. Nakon 30 dana miševi su pregledani zbog žarišta metastaziranih tumora u jetri. U kontrolnoj grupi, 100 posto životinja je pokazalo metastaze. Poređenja radi, D-frakcija je sprečila 91.3% tog broja, a Maitake-ishrana 81.3% (p<0.01). Istraživači su davali 1 mg/kg/dan prečišćene frakcije polisaharida Maitake (AT-2, 3-razgranati beta-1,6 glukan) intra-peritonealno 24 sata nakon implantacije ćelija tumora MM-46, IMC-ćelija karcinoma ili Meth-A ćelija fibrosarkoma u pomoćnom regionu eksperimentalnih miševa mužjaka. Dvadeset petog dana nakon implantiranja ćelija, čvrsti tumori su iskorenjeni i izmereni da se dobije stepen inhibicije rasta tumora. Utvrđeno je da Maitake frakcija uzrokuje značajnu inhibiciju rasta tumora, u rasponu od 25.6% za Meth-A fibrosarkom do 49% za MM-46.

U studiji na miševima sa sličnim singeneičnim dizajnom tumora, testirana je 6-razgranati beta-1,3-glukan frakcija polisaharida (LELFD) dobijena iz Maitake. Frakcija je pokazala značajne anti-tumorske efekte protiv ćelija Meth-A fibrosarkoma i ćelija IMC karcinoma iako nije inhibirala rast ćelija leukemije. Oralne doze D-frakcije su takođe pokazale da imaju značajnu anti-tumorsku aktivnost protiv alogeničnih i singeničnih tumora (Tab.1).

Tabela 1: Inhibicija rasta tumora nakon oralne i intra-peritonealne primene D-frakcije gljive Maitake

                                                                               Inhibicija rasta

 Miševi

 Tumorski sistem

 Oralni unos

 Intra-peritonealni

C3H

 MM-46 karcinoma (dojka)

64% (1.5 mg) 83.2% (1.0 mg)
CDF1

 IMC karcinoma (koža)

75% (1.5 mg) 47.7% (1.0 mg)
C57BL/6

 B-46 melanoma (koža)

27.3% (1.5 mg) 25.6% (1.0 mg)
       

Istraživači su, na miševima nosiocima tumora, uporedili efekte D-frakcije i mitomicina-c (MMC), popularnog hemoterapeutskog agensa koji često izaziva jake neželjene efekte. Sama D-frakcija inhibira rast tumora mnogo efikasnije od samog MMC (za oko 80% i 45%, respektivno) a najefikasnije u kombinaciji (inhibicija tumora je dodatno povećana za skoro 98%). Očigledan sinergijski efekat između Maitake i MMC pripisuje se njihovim različitim načinima delovanja, sa Maitake koja stimuliše imunološki sistem i MMC koji direktno napada ćelije tumora.

U neobjavljenim preliminarnim kliničkim podacima, upotrebu Maitake kao pomoćnog lekovitog sredstva kod hemoterapije opisao je Nanba. On je zapazio sledeće: ,,Ne-nasumična klinička studija, korišćenjem D-frakcije, je bila sprovedena da bi se videlo da li je efikasna kod pacijenata sa naprednim karcinomom kao kod životinja. Ukupno 165 pacijenata u fazi III-IV, starosti 25-65 godina, učestvovalo je u studiji a podaci su prikupljeni u okviru saradnje njihovih lekara sa velikim univerzitetskim bolnicama i klinikama za lečenje karcinoma u Japanu.” Pacijentima su davane ili tablete koje sadrže D-frakciju Maitake sa celim prahom ili tablete Maitake zajedno sa hemoterapijom. Prema dr Nanba: ,,Rezultati pokazuju da su stanja sa karcinomom dojke, pluća i jetre bila poboljšana zahvaljujući Maitake ali je bila manje efikasna protiv stanja sa karcinomom kostiju i želuca ili leukemije.” Najbolji nivoi reakcije su bili kombinovanjem Maitake i hemoterapije. Nanba dodaje: ,,Treba napomenuti, međutim, da je većina pacijenata na lečenju sa Maitake tvrdila da ima poboljšanje ukupnih simptoma čak i kada nije bila uočena regresija tumora. Različiti neželjeni efekti od hemoterapije, kao  što su: gubljenje apetita, povraćanje, mučnina, gubitak kose i leukopenija (nedostatak belih krvnih zrnaca) bili su poboljšani kod 90% pacijenata. Smanjenje bola je takođe prijavilo 83% pacijenata.”

Virus humane imunodeficijencije (HIV)

U kasnim 1980-im godinama, u ne-kontrolisanoj studiji na životinjama, japanski istraživači su utvrdili da su oralne doze D-frakcije pokazivale efekat poboljšanja uticajem na pomoćne T-ćelije, ciljne ćelije HIV. Ovo je bila jedna od prvih kliničkih indikacija da Maitake može biti potencijalni tretman za HIV.

U novembru 1991. godine, je utvrđeno da je sulfatirana frakcija Maitake bila aktivna u preliminarnom skrining testu anti-HIV leka, koji je sproveo Nacionalni institut za karcinom (NCI). Prema rezultatima in-vitro testiranja razvojnog programa terapeutskih sredstava, test jedinjenja Maitake je pokazao značajno antivirusno dejstvo u zavisnosti od doze. Iako sulfatna frakcija Maitake liči na anti-HIV potencijal AZT (zidovudin, nekada azidotimidin), nije se smatrao perspektivnim tretmanom zbog potencijalne ćelijske toksičnosti in vivo. Od tada, mnogo istraživanja o imunomodulatornim efektima MD-frakcije podržava njenu potencijalnu upotrebu protiv HIV-a. MD-frakcija je takođe bila tema nedavne dugoročne humane studije o njenom potencijalu da bude od koristi pacijentima inficiranim HIV virusom. Nanba i njegove kolege su pogledali efekte 6g tableta ili 20mg prečišćene MD-frakcije zajedno sa 4g tableta dnevno za 360 dana na 35 HIV pozitivnih subjekata. Istraživači su pratili: broj CD4+ (pomoćna T-ćelija), virusno opterećenje, simptome infekcije HIV-om, status sekundarne bolesti i osećaj blagostanja subjekata.

Efekti na broj pomoćnih T-ćelija i virusno opterećenje bili su varijabilni: pomoćne T-ćelije su povećane kod 20 pacijenata, smanjene kod 8 pacijenata, a ostale su statične kod 4 pacijenta. Virusno opterećenje je opalo kod 10 pacijenata, povećalo se kod 9 pacijenata i bilo je statično kod 2 pacijenta. Oko 85% ispitanika, međutim, prijavilo je povećan osećaj blagostanja u vezi sa različitim simptomima i sekundarnih bolesti izazvanih HIV-om. Istraživači su zaključili da izgleda da MD-frakcija radi na više nivoa: direktnom inhibicijom HIV-a, stimulacijom sopstvenog sistema prirodne odbrane organizma protiv HIV-a i što čini telo manje osetljivim na oportunističku bolest.

Preliminarni neobjavljeni klinički izveštaji ukazuju da tečni ekstrakt D-frakcije Maitake pomešan sa dimetilsulfoksidom (DMSO) primenjen lokalno, ima perspektivu kao tretman za Kapoši sarkom, tumor kože koji je odneo živote mnogih ljudi koji su patili od AIDS-a.

Dodatni potencijalni efekti

Japanci su odavno prepoznali celu gljivu Maitake kao tonik ili adaptogensupstancu, koja izgleda da uravnotežava telesne funkcije i poboljšava kvalitet života, vitalnost, snagu i energiju. Lekari koji su počeli da koriste pečurku Maitake u svojoj kliničkoj praksi, prijavili su korisne efekte na sindrom hroničnog umora, upornu vaginalnu proliferaciju Candida albicans, fibroidnu matericu. Studije sprovedene na prahu cele gljive Maitake i drugih oblika gljive tokom poslednje dve decenije ukazuju da takođe može imati blagotvornu ulogu u lečenju drugih bolesti.

Dijabetes

Najmanje dve studije su ukazale na anti-dijabetske efekte gljive Maitake. U jednoj, japanski istraživači su hranili genetske miševe obolele od dijabetesa obrocima sa 20% praha cele gljive Maitake tokom 8 nedelja. Pokazano je da gljiva Maitake inhibira porast nivoa glukoze u krvi. Istraživači su takođe primetili aktivnost snižavanja glukoze kod X-frakcije. Zaključili su da njihovi nalazi sugerišu da je Maitake efikasna u snižavanju nivoa šećera u krvi kod životinja dijabetičara. Sledeća studija koju su sproveli Kubo i Nanba, takođe na genetskim miševima sa dijabetesom, imala je za cilj da identifikuje aktivni materijal i ispita njegov mehanizam. Ponovo, Maitake je inhibirala značajan porast glukoze u krvi, uz antidijabetski mehanizam Maitake ili X-frakcije koji su bili direktno povezani sa receptorima insulina. Prema istraživačima, njihovi rezultati pokazuju da Maitake može povećati osetljivost na insulin.

Krvni pritisak

U studijama na životinjama pokazano je da prah cele gljive Maitake smanjuje krvni pritisak i sprečava rast krvnog pritiska. Na primer, krvni pritisak spontano hipertenzivnih pacova je bio značajno smanjen ishranom prahom gljive Maitake (5% ishrane) tokom 9 nedelja. Sličan protokol ishrane od preko 8 nedelja, koji je počeo kada su pacovi bili stari 10 nedelja i imali dobro uspostavljen visok krvni pritisak, je takođe bio uspešan. Istraživači su zaključili da rezultati podržavaju tvrdnju da Maitake ne samo da suzbija razvoj hipertenzije nego i da smanjuje već povišen krvni pritisak.40 U trećoj studiji, nekih od istih istraživača, spontano hipertenzivni pacovi su hranjeni obrokom sa 5% Maitake u prahu, tokom 9 nedelja i upoređeni sa kontrolnom grupom i grupom pacova hranjenih pečurkom Šiitake.

Nepovoljne histološke promene, uključujući i nekrozu ćelija medijalnog glatkog mišića i razvoj masne jetre, u suštini su isti kod kontrolne grupe i kod grupe pacova hranjenih pečurkom Šiitake. S druge strane, osim velikih  normalni u svim aspektima. Prema istraživačima, ,,Ishrana gljivom Maitake izgleda da igra važnu ulogu u sprečavanju histoloških degenerativnih promena kod spontano hipertenzivnih pacova i na taj način može da podrazumeva neke blagotvorne efekte koji se mogu ostvariti kroz smanjenje krvnog pritiska i poboljšanje metabolizma lipida.”

Holesterol i trigliceridi

Brojne studije su ispitivale efekte gljive Maitake na serum lipida, uključujući i holesterol i trigliceride, sa nešto mešovitim rezultatima. U studiji objavljenoj 1988. godine, sušena i u prahu Maitake, kao 5% hrane spontano hipertenzivnih pacova, značajno je snizila nivoe VLDL i ukupnog holesterola u serumu. Druga studija sprovedena na spontano hipertenzivnim pacovima hranjenim obrocima koji se sastoje od 5% praha Maitake tokom 8 nedelja, međutim, nije otkrila razlike u nivoima ukupnog plazma i slobodnog holesterola, triglicerida i fosfolipida u poređenju sa kontrolama. (Šiitake nije smanjila krvni pritisak, ali je smanjila ove druge faktore.). U skorije vreme, japanski naučnici su hranili pacove obrocima sa visokim sadržajem holesterola i merili efekte učvršćivanja ishrane sa 20 odsto sušenog praha Maitake. Istraživači su otkrili da je Maitake inhibirala nagomilavanje masti u jetri i izazvala početno smanjenje ukupnog holesterola. Međutim, 25-og dana, razlika u ukupnom holesterolu više nije bila značajna. Pacovi hranjeni gljivom Maitake jesu održavali osnovne vrednosti za HDL, koji se obično smanje kod visoko-holesterolne ishrane. U narednom istraživanju, sa sličnim protokolom, pacovi hranjeni gljivom Maitake doživljavaju značajno i trajno smanjenje holesterola i triglicerida, kao i slično održavanje nivoa HDL. Jedan posmatrač je ukazao da nesigurni podaci mogu biti zbog nedostatka standardizacije praha Maitake u studijama kao i zbog činjenice da sastavno snižavanje lipida očigledno još nije u potpunosti definisano.

Bolesti jetre

Brojne studije ukazuju da Maitake može biti efikasna u prevenciji ili lečenju poremećaja jetre. U ranim 1990-im godinama, kineski istraživači su sproveli pilot istraživanje na 32 pacijenta sa hroničnim hepatitisom B. Na međunarodnom simpozijumu o proizvodima Šiitake održanom u Kini 1994, istraživači su otkrili da oni pacijenti koji su uzimali preparat od polisaharida plodonosnog tela Maitake, pokazali pozitivne znake (npr. kao što je viša stopa oporavka kod nivoa alanin transferaze) u poređenju sa pacijentima u kontrolnoj grupi sa rutinskim tretmanom.

U drugoj studiji, naučnici su hranili pacovi Sprague-Dawley ishranom sa visokim holesterolom i izmerili efekte učvršćivanja ishrane sa 20% osušenog  praha Maitake. Istraživači su otkrili da Maitake inhibira akumulaciju štetnih masti u jetri. Konačno, istraživači su testirali Maitake (plodonosno telo u prahu, D-frakciju i X-frakciju) kao tretman za eksperimentalne miševe koji pate od oštećenja jetre i otkrili da se autoimuni hronični hepatitis ozbiljnije javljao kod kontrolnih miševa u odnosu na miševe tretirane gljivom Maitake.

Kontrola telesne mase

Maitake obezbeđuje neke B vitamine, ergosterol/provitamin D2, magnezijum, kalijum, kalcijum, nezasićene masne kiseline, fosfatidilserin i druge fosfolipide i proteina. Maitake ne sadrži vitamine A ili C, iako su supstance sa hemijskim svojstvima sličnim askorbinskoj kiselini identifikovane kod Maitake. Zbog toga što je Maitake bogata vlaknima, a sadrži malo kalorija i masti, navedena je kao potencijalna pomoć za mršavljenje. Ispitivanja na životinjama su pokazala da Maitake kao značajna komponenta ishrane može da inhibira gojenje.

Kada su pacovi hranjeni osušenim prahom Maitake kao 20% (težinskih) ishrane sa visokim holesterolom, to je značajno inhibiralo povećanje telesne mase i telesnih masti.43 Sličan protokol je unapredio poboljšani metabolizam masti među pacovima hranjenim gljivom Maitake. Pacovi hranjeni gljivom Maitake izmerili su 24.9% manje telesne mase nego kontrolni pacovi na kraju istraživanja.44 Testovi ishrane sprovedeni kod pacova sa spontanom hipertenzijom pokazali su inhibirajući efekat povećanja telesne mase za Maitake. U preliminarnom kliničkom ispitivanju sprovedenom na 30 gojaznih pacijenata, istraživači su dali pacijentima tablete Maitake jednake 200g sveže pečurke Maitake dnevno tokom 2 meseca. Iako pacijenti nisu imali nikakve promene u svojim redovnim obrocima, svi su smršali. Prosečan gubitak težine je bio 3-6 kg, a 1 pacijent je izgubio 11.8 kg. Nekoliko pacijenata je prijavilo malo mekše stolice kao sporedni efekat.

Doza

Dalja istraživanja mogu pomoći da se razjasne pitanja koja se odnose na doziranje. Podaci iz studija ishrane sprovedenim na životinjama hranjenim sa 5-20% (težinskih) obroka Maitake su teško primenljivi na ljude jer bi takva ishrana bogata pečurkama Maitake bila teška za većinu ljudi da je prate. Jedna nedavna studija na životinjama je istražila čišćenje dve vrste glukana (GRN iz Grifola frondosa i SSG iz Sclerotinia sclerotiorum) iz krvi praćenjem višestrukog doziranja miševa sa autoimunom bolešću. Istraživači su davali 250 mcg jednom nedeljno intra-peritonealno miševima tokom 35 nedelja. Utvrđeno je da su koncentracije glukana u krvi visoke (oko  20 mcg/ml z

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS