Efikasnost suplementacije Ganoderme lucidum (Reiši) u tretmanu gihta

Efikasnost suplementacije Ganoderme lucidum (Reiši) u tretmanu gihta

Mycology News, Vol. 1, Ed. 10, Aug 2005

Cilj studije

Da se proceni efikasnost ne-frakcionalizovane suplementacije Ganoderma lucidum kod tri (3) pacijenta sa gihtom. Glavni parametri koji se vide obuhvataju bol, kvalitet života kao i eliminaciju upotrebe steroida i nesteroidnih anti-inflamatornih proizvoda da bi se kontrolisao bol i upala u zglobovima.

Stanje

Giht je poremećaj koji se karakteriše naglim, napadima koji se ponavljaju, u vidu veoma bolnog artritisa izazvanog nagomilanim kristalima monosodijum-urata koji se akumuliraju u zglobovima zbog nenormalno visokog nivoa mokraćne kiseline u krvi (hiperurikemije). Upala zglobova može postati hronična i deformišuća nakon ponovljenih napada. Kod skoro 20% ljudi koji imaju giht, razvija se kamen u bubregu.

Mokraćna kiselina je prisutna u krvi, a potiče od raspada ćelija i od prisustva prekursora mokraćne kiseline u poznatim vrstama hrane. Nivoi mokraćne kiseline postaju abnormalno visoki kada bubrezi ne mogu da je dovoljno eliminišu kroz urin. Telo takođe može proizvesti prekomerne količine mokraćne kiseline zbog nasledne enzimske abnormalnosti ili bolesti kao što je karcinom krvi pri čemu se ćelije umnožavaju i bivaju brzo uništene. Neke vrste bolesti bubrega i određenih lekova takođe loše utiču na sposobnost bubrega da eliminišu mokraćnu kiselinu.

Opis studije

Otvoreno označena studija sprovedena na tri (3) muška pacijenta sa gihtom, starija od 35 godina. Pre suplementacije Ganoderma lucidum, sva tri pacijenta su doživela izuzetnu bol i nemogućnost da hodaju.

Raspored suplementacije

Dnevna suplementacija Ganodermom je počela sa 3.0 grama (6 tableta po 500 mg) sa 2 tablete uzete 30 minuta pre doručka, ručka i večere za četiri (4) sedmice; zatim 2.0 grama dnevno sa 2 tablete uzete 30 minuta pre doručka i večere za šest (6) nedelja i zatim 1,0 gram sa 1 tabletom uzetom 30 minuta pre doručka i večere za još šest (6) meseci.

Rezultati

Nakon četiri (4) nedelje suplementacije, sva tri pacijenta su prijavila manje bola, povećanu energiju i bili su u stanju da nastave da hodaju. Tokom prvih deset (10) nedelja, pacijenti su se uzdržavali od uzimanja alkohola. Tokom završnih šest meseci, pacijenti su mogli da nastave umereno konzumiranje alkohola i više nisu zabeleženi simptomi gihta.

Diskusija

Anti-inflamatorna aktivnost Ganoderma lucidum je dobro poznata i bila je identifikovana sa porodicom ganoderičnih kiselina. Ekstrakt Ganoderične kiseline je takođe patentiran za upotrebu kao topikalno anti-inflamatorno sredstvo1.

Zaključci

Nalazi ove otvoreno označene studije su potvrdili anti-inflamatorna svojstva celokupne biomase Ganoderma lucidum i njen potencijal za obezbeđivanje olakšanja od niza upalnih stanja, uključujući i giht. Pri procenjenoj dnevnoj ceni od 1.10 £ po danu (3.0 grama dnevno ili 6 tableta dnevno) za prve četiri nedelje suplementacije, Ganoderma lucidum može ponuditi sigurnu i pristupačnu alternativu konvencionalnom lečenju gihta. Dalja istraživanja su potrebna da bi se detaljnije istražila radoznalost.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS