Coriolus versicolor u tretmanu infekcije Humanim Papiloma virusom (HPV)

Coriolus versicolor u tretmanu infekcije Humanim Papiloma virusom (HPV)

Šest meseci lečenja sa suplementom ishrane Koriolusom-MRL, koji sadrži biomasu gljive Coriolus versicolor, je povezano sa smanjenjem virusnog optere enja kod pacijenata sa niskokvalitetnom skvamoznom intra- epitelnom lezijom (LSIL), zaraženih Humanim Papiloma virusom (HPV). Rezultati koje je prezentovao na 3. Kongresu ginekologa i akušera Makedonije, profesor Todor Černev iz univerzitetske bolnice za ginekologiju i akušerstvo u Sofiji, Bugarska – e ojačati poziciju Koriolusa-MRL-a kao važnog dodatka raspoloživim sredstvima za lečenje infekcije HPV-virusom. 

Tabela I. Rezultati lečenja nisko kvalitetnih skvamoznih intra-epitelnih lezija (LSIL)* 

   

Sa suplementacije Coriolus versicolor 

  Bez suplementacije Coriolus versicolor   
 

Pacijenti (n) 

Normalno posle
1 godine 

Pozitivno posle
1 godine 

Normalno posle
1 godine 

Pozitivno posle
1 godine 

Citologija 

     39

 

               13 (72.5%)   5 (27.5%)          10 (47.5%)  11 (52.5%)
HPV-virus

     22

                 9 (90%)   1 (10%)            1 (8.5%) 11 (91.5%) 

*Predstavljeno na 20. Evropskom kongresu ginekologije i akušerstva, 4-8 Mart, 2008. Lisabon, Portugal. 

Najnoviji podaci podržavaju rezultate koje su objavili dr Silva Couto i dr Daniel Pereira da Silva iz Instituta za onkologiju, Coimbra, Portugal 2008. godine (Tabela I.), koji je pružio dokaz koncepta da se imuno-nutritivni suplementi mogu uspešno koristiti za poboljšanje statusa kod pacijenata sa LSIL HPV-virusom. Dr Silva Couto i dr Daniel Pereira da Silva su pokazali da je suplementacija biomase Coriolus versicolor (3 g dnevno) tokom perioda od godinu dana, značajno pove ala regresiju LSIL (72,5% nasuprot kontroli 47,5%) i indukovala uklanjanje podtipova HPV-virusa visokog rizika odgovornih za rak grli a materice (90% naspram kontrolne 8,5%). 

Ovaj najnoviji rad profesora Černeva i njegovih saradnika u univerzitetskoj bolnici za ginekologiju i akušerstvo u Sofiji, Bugarska, označava značajno smanjenje, od 1 godine do 6 meseci, u periodu suplementacije potrebnom da se postigne regresija i uklanjanje. Ovo je važna prednost koja e doprineti poštovanju pacijenata i smanjiti ve minimalne ukupne troškove terapije Koriolusom-MRL.

U dve odvojene studije, profesor Černev je utvrdio da je suplementacija Koriolus–MRL kod pacijenata inficiranih HPV-virusom tokom perioda od 6 meseci izazvala uklanjanje podtipova HPV-virusa niskog i visokog rizika.

Studija 1
U Studiji 1 (2009-2010), 100 žena inficiranih HPV-virusom, podtipovima niskog i visokog rizika, su tokom 6 meseci bile podvrgnute jednom od slede ih tretmana:

o Koriolus-MRL 2x3 tablete (500 mg) (konzervativni tretman, 73 pacijenta)

o Koriolus-MRL 2x3 tablete (500 mg) + hirurška intervencija (kombinovani tretman, 27 pacijenata)

Kod prve opservacije, žene starosti između 16 i 50 godina su bile ispitivane u vezi infekcije HPV-virusom, uključuju i i podtipove. Ispitivanjima citologije grli a materice (sprovođenjem Papa testova) određen je stepen displazije grli a materice pacijentkinja.

Šest meseci nakon prvih opservacija, citologija grlica materice i tipizacija HPV-virusa bili su ponovljeni kod svih pacijentkinja. 

Rezultati – Studija 1 

 1. Tabela II. Rezultati šestomesečne studije: broj pacijenata i rezultati Papa testa** 

Prvi mesec 

   

Šesti mesec 

 

PAP I 

 

PAP II 

PAP III a 

 
       47

PAP I & PAP II 

                47 

   -
       29

PAP III a 

          9

            20

 -
        9

PAP III b 

          3               6  -
        5

PAP III c 

          6               6  3
   =100                  -              -               -  -

 

Tabela III. Rezultati šestomesečne studije: poređenje podtipova HPV-virusa niskog i visokog rizika** 

 

Prvi mesec 

Šesti mesec 

 
   

Negativno 

Pozitivno 

Podtipovi HPV-virusa niskog rizika 

         4         4        -

Podtipovi HPV-virusa visokog rizika 

       96       85      11
        100       89      11

**Predstavljeno na 3. kongresu ginekologa i akušera Makedonije (sa međunarodnim učeš em) 16-19 Maj, 2013, Ohrid, Makedonija. 

  1. Kod konzervativnog lečenja, 64 od 73 pacijenta (88% od ukupnog broja) se vratilo na negativni status HPV-virusa.

  2. Kod kombinovanog lečenja, 25 od 27 pacijenata (93% od ukupnog broja) se vratilo na negativni status HPV-virusa.

  3. Svi pacijenti PAP grupa IIIa i IIIb vratili su se u PAP grupe I i/ili II (Tabela II.).

  4. Na kraju studije samo 11 pacijenata je i dalje bilo pozitivno za jedan ili više podtipova HPV-virusa (Tabela II) .

  5. Utvrđeno je da je podtip 16 HPV-virusa bio najotporniji na tretman.

  Studija 2

  • U studiji 2 (2010-2012), 200 žena inficiranih HPV-virusom je lečeno korišcenjem Koriolusa-MRL, 2x3 tablete (od 500 mg) tokom 6 meseci.

  • Kod prve opservacije, pacijentkinje starosti između 16 i 45 godina su bile ispitivane u vezi infekcije HPV-virusom, uključuju i i podtipove. Ispitivanjima citologije grlica materice (sprovođenjem Papa testova) određen je stepen displazije grlica materice pacijentkinja.

  • U roku od tri i šest meseci posle prvih opservacija, tipizacija HPV-virusa, je ponovljena kod svih pacijentkinja.

  • Tokom studije, urađeno je testiranje pojave mogucih neželjenih reakcija i interakcija suplemenata sa glavnim lekovima koji se koriste za lečenje. Takođe je bilo testiranja pojave mogu ih negativnih reakcija u toku trudno e.

  • Koriolus-MRL je bio takođe korišcen i od strane partnera pacijentkinja i to kod oko 70% parova. 

  •  

   1. Rezultati - Studija 2

    1. 95% pacijenata je vra eno na negativni status HPV-virusa u roku od 6 meseci.

    2. Pacijentkinje pozitivne na HPV-virus bez histoloških promena vratile su se na negativan status HPV-virusa u roku od 3 meseca.

    3. Kod pacijenata sa blagom displazijom (CIN I), suplementacija Koriolusa– MRL je pomogla da se eliminiše infekcija. 

   1. U slučajevima sa teškim displazijama (CINII i CINIII), suplementacija Coriolusa–MRL je ojačala imunološki sistem i smanjila rizik od njihovog ponavljanja.

   2. 90% od ukupnog broja parova koji su uzimajli Koriolus-MRL (70% od ukupnog broja) je vra eno na negativni status HPV-virusa u roku od 6 meseci.

   3. Za podtip HPV-16 je utvrđeno da je najotporniji na vecinu tretmana. 

   Zaključci

   Profesor Černev zaključio da je Koriolus-MRL dodatno sredstvo u tretmanu infekcije HPV-virusom i da:

   • Koriolus-MRL nema neželjene reakcije i interakcije sa glavnim lekovima koji se koriste za lečenje HPV-virusa.

   • Koriolus-MRL se može koristiti u toku trudno e.

    Šta ovi rezultati znače za pacijente sa HPV-virusom?

   Postoji 13 podtipova HPV-virusa koji se smatraju ,,visoko rizičnim” za rak grli a materice, uključuju i HPV-virus 16, 18, 31 i 45. Za HPV-viruse 16 i 18 se mislilo da su odgovorni za 70% svih slučajeva raka grli a materice. Eradikacija ili kontrola HPV-virusne infekcije je ključna komponenta lečenja raka grli a materice. Rezultati iz ovih istraživanja pružaju dodatno ohrabrenje i uvid u efikasnost Koriolusa-MRL kao dodatne terapije za HPV- virusne infekcije. 

   Bilo je poznato, iz manjeg istraživanja, koje su sproveli dr Couto et al. obuhvataju i 39 pacijenata [1], u kojem je upotreba suplementacije Koriolusa tokom godinu dana, dovela do značajnog udela LSIL pacijenata inficiranih HPV-virusom, vracenih na normalnu citologiju.

   Sada, ovi najnoviji podaci profesora Černeva potvrđuju korisne efekte Koriolusa-MRL kod LSIL pacijenata inficiranih HPV-virusom i snažno ukazuju na to da tretman sa Koriolusom-MRL nudi lekarima koristan terapeutski dodatak u lečenju žena pozitivnih na HPV-virus. Profesor Černev zaključuje da Koriolus-MRL nije imao nikakve štetne reakcije ili interakcije sa glavnim lekovima koje su koristili pacijenti u istraživanju i da se može uzeti u toku trudnoce.

   Profesor Černev je takođe pokazao da kada se kombinuje sa hirurgijom, Koriolus-MRL može imati ulogu kod pacijenata koji su prošli operaciju za uklanjanje visokostepenih skvamoznih intraepitelijalnih lezija (HSIL), ali koji iskuse povratne lezije izazvane upornom infekcijom HPV-virusom.

   U obe studije profesor Černev je dokazao da je podtip 16 HPV-virusa najotporniji na tretman. 

   Zašto Koriolus-MRL?

   Izvorni prah Koriolusa-MRL sadrži i micelijum i prvobitnu biomasu (mlada plodnosna tela) od gljive Coriolus versicolor, kultivisane u biomasu na sterilnim supstratu. Proces uzgajanja je sproveden u Kaliforniji, SAD, pod istim rigoroznim kontrolama koje su primenjene u proizvodnji konvencionalnih farmaceutskih proizvoda.

   Za razliku od ekstrahovanog proizvoda gljive, koji može biti sastavljen od specifičnog b-glukana, biomasa Koriolusa-MRL obezbeđuje, pored b-glukana, enzime i sekundarne metabolite koji održavaju njenu aktivnost čak i nakon izlaganja želudačnoj kiselini.

   Koriolus-MRL prodaje kompanija Mycology Research Laboratories Ltd, koja se nalazi u Velikoj Britaniji. Od 1997. godine, kompanija se fokusirala na razvoj i marketing nutritivnih proizvoda na bazi gljiva. 

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS