Coriolus versicolor kod sindroma poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta

Coriolus versicolor kod sindroma poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta

 Dr. Rajendra Sharma (MB, BCH, BAO, LRCP+S (l), MFHom); The Diagnostic Clinic, 50 New Cavendish Street, London, UK

Mycology News, Vol. 1, Edition 10, Aug 2005

Istorijat

Sindrom poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta je naziv za veoma uobičajene zdravstvene poremećaje u kojima je osnovni organski nedostatak kod unutrašnje sluzokože creva koja je više propustljiva u odnosu na normalnu propustljivost. Abnormalno veliki razmaci između ćelija unutrašnje sluzokože creva dozvoljavaju ulazak toksičnih materija u krvotok, koje bi, u zdravim okolnostima, bile odbijene i eliminisane. Gastrointestinalni trakt postaje propustljiviji, u smislu da se bakterije, gljivice, paraziti i njihovi toksini, nesvareni proteini, masti i otpaci, ne apsorbuju u krvotok normalno, već prolaze kroz oštećeni, hiperpermeabilni, ili ,,bušni” gastro-intestinalni trakt. Ovo se može proveriti posebnim testovima propustljivosti urina, mikroskopskim pregledom unutrašnje sluzokože crevnog zida kao i mikroskopijom faznog kontrasta ili tamnih mrlja pune krvi. 

Sindrom poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta je često povezan sa autoimunim bolestima, a ponovna pojava autoimune bolesti, često zavisi od lečenja sluzokože gastro-intestinalnog trakta. Zaista, dok se to ne uradi, bilo koji drugi tretman ima samo funkciju suzbijanja simptoma. Ova kategorija obuhvata sledeće bolesti: lupus, alopecija areata, reumatoidni artritis, polimijalgija reumatika, multipna skleroza, fibromijalgija, sindrom hroničnog umora, Sjogren-ov sindrom, vitiligo, tiroiditis, vaskulitis, Kronovu (Crohn) bolest, ulcerativni kolitis, urtikarija (hives), dijabetes i Raynaudova bolest. Razumevanje fenomena poremećene permeabilnosti gastrointestinalnog trakta ne samo da nam pomaže da razumemo zašto se razvijaju alergije i autoimune bolesti već nam takođe pomaže da formulišemo bezbedne i efikasne terapije da bi telo vratili nazad u ravnotežu. (2)

Obrazloženje suplementacije sa Coriolus versicolor

U poslednjih nekoliko godina, imunonutritivnost u vidu ishrane gljivama je uspostavljena na Zapadu kroz rad praktičara, kao što su Dr Džulijan Kenjon  (Julian Kenyon) i Dr Žan Monro (Jean Monro), kao i kroz povećanje obima istraživanja u ovim oblastima, kao što su takođe važne, kako aktivnosti enzima tako i aktivnosti superoksida dismutaze (SOD) u ishrani gljivama. Nijedna druga grupa od prirodnih supstanci ne pokazuje tako snažan uticaj na zdravlje i ravnotežu imunološkog sistema i na taj način sposobnost organizma da održi ravnotežu uprkos višestrukim izazovima.

Ova imuno-modulatorna akcija je možda najbolje shvaćena u smislu uticaja ishrane gljivama na ravnotežu između ćelijskih i humoralnih imunoloških odgovora. Pošto su ove dve ruke imunološkog sistema međusobno inhibirajuće, kroz akcije citokina koje proizvode takozvane TH1 i TH2 ćelije, jak imunološki odgovor TH2 (pro-inflamatorni) kao što je odgovor izazvan usled stresa ili hemijskog izlaganja, će suzbijati proizvodnju citokina TH1, koji igraju vitalnu ulogu u jačanju ćelijskog imunološkog odgovora i na taj način sposobnost tela da se brani od više patogenih mikroorganizama, uključujući bakterije, viruse, gljivice i karcinogene agense.

Sindrom poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta se karakteriše imunološkim stanjem TH2 i ima mnogo istih uzročnih faktora, kao što su stres i hemijsko izlaganje, koji su odgovorni za taloženje hroničnog imunološkog stanja TH2. Na osnovu toga je predloženo da pacijenti sa sindromom poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta mogu imati koristi od ponovnog uspostavljanja ravnoteže imunološkog sistema što bi omogućila ishrana gljivama. Ovo je bilo podržanо na osnovu anegdotskih dokaza koji su sugerisali da suplementacija gljive Coriolus versicolor može biti korisna u smanjenju simptoma povezanih sa sindromom poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta, pa je zato kompanija Mycology Research Laboratories Ltd. zatražila da Diagnostic Clinic sprovede pilot studiju kako bi istražili mogućnosti za nutritivnu suplementaciju gljivama kod pacijenata sa sindromom poremećene permeabilnosti gastrointestinalnog trakta.

Plan studije:

Diagnostic Clinic je nasumično odabrala trinaest (13) pacijenata sa dijagnozom sindroma poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta i uključila ih u korišćenje suplementacije gljive Coriolus versicolor na nivoima od 4,5 grama (3 tablete 3 puta) dnevno za 12 pacijenata i 3 grama (3 tablete 2 puta) dnevno kod deteta od 10 godina.

Period suplementacije: 12 nedelja

Dijagnostičko testiranje pre suplementacije:

Kod svih pacijenata učesnika studije izvršena je početna analiza urina uz pomoć polietilen-glikola (PEG). Ovaj test pomoću inertnog, neapsorptivnog spektra molekula polietilen-glikola veličine molekulske težine od 250 do 600, je jednostavan i uspostavljen da bi se odredio stepen propustljivosti gastro-intestinalnog trakta. Pacijenti popiju rastvor koji sadrži ove molekule različite veličine. Molekuli manje veličine će biti apsorbovani u određenoj meri i prolaziće u urinu, dok veći molekuli ne treba da prođu u gastro-intestinalni trakt (creva) osim ukoliko postoji povećana intestinalna permeabilnost (propustljivost). Rezultati su dopunjeni rezultatima drugih testova na bazi principa, od slučaja do slučaja.

Dijagnostičko testiranje posle suplementacije:

Sledeći test na bazi polietilen-glikola je sproveden posle suplementacije.

Rezultati nakon testiranja trinaest (13) pacijenata:

1) Dva (2) pacijenta nisu produili praćenja rezultata

2) Devet (9) pacijenata su pokazali poboljšanje simptoma, a kod pet (5) njih to je bilo potvrđeno i ponovljenim PEG testiranjem. Preostala četiri (4) pacijenta su odbili da urade dodatne PEG testove. Od ovih pet, jedan (1) pacijent sa hipertiroidizmom je pokazao potpuni oporavak od sindroma poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta i poboljšane simptome, dok su ostala četiri (4) pacijenta pokazala delimični opopravak. Od ovih:

I) jedan (1) je imao stanje nalik autoimunom, ali bez tradicionalnih promena krvi. Simptomi su poboljšani.

II) dva (2) pacijenta su imala crevne infekcije od boravka na Dalekom Istoku, od kojih se jedan potpuno oporavio, a kod drugog je stanje poboljšano.

III) jedan (1) pacijent je imao IBS (sindrom inflamatorne utrobe) i umor.

Simptomi su poboljšani.

Pacijenti koji su pokazali poboljšanje, ali nisu imali nastavak PEG testova, patili su od: post-virusnog umora, IBS, fibromijalgije i povratnog cistitisa, respektivno.

3) jedan (1) pacijent je imao pogoršanje rezultata PEG testa, ali i poboljšane simptome (auto-imuni hepatitis sa cirozom).

4) jedan (1) pacijent je pokazao kliničko poboljšanje sindroma Sjorgen.

Diskusija:

Populacija obuhvaćena studijom nije dovoljno velika da bi se doneli jasni zaključci. Međutim, suplementacija Coriolusa versicolora može biti korisna u nekim slučajevima sindroma poremećene permeabilnosti gastrointestinalnog trakta. Iz ovih rezultata izgleda da je odgovor verovatno naročito izražen kod pacijenata sa virusnim uzročnicima sindroma poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta. Ovo se može uklopiti sa današnjim studijama koje ukazuju na stimulaciju ćelija prirodnih ubica ili ćelija TH1 od strane Coriolus versicolor (3,4). U budućnosti bi bilo poželjno da se ispitaju oni pacijenti sa niskom aktivnošću ćelija prirodnih ubica i slabom funkcijom T ćelija i da se ispita efekat suplementacije u ovoj podgrupi pacijenata sa sindromom poremećene permeabilnosti gastrointestinalnog trakta.

Zaključak:

Suplementacija Coriolus versicolor (4,5 grama dnevno tokom 12 nedelja) može imati pozitivan uticaj na pacijente sa sindromom poremećene permeabilnosti gastro=intestinalnog trakta. Međutim, zbog malog broja pacijenata tretiranih suplementacijom Coriolus versicolor, postoji samo ,,radoznalost”. Potreban je dalje klinički rad da se proceni efikasnost suplementacije Coriolus versicolor kod većeg broja pacijenata sa sindromom poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS