Coriolus versicolor kod pacijenata sa karcinomom dojke

Coriolus versicolor kod pacijenata sa karcinomom dojke

The Use of Coriolus versicolor supplementation in Breast Cancer Patients - Case Study Submitted to the 4th International Symposium on Mushroom Nutrition, June 14th 2002 at Westminster University

Mycology News, Vol 1, Edition 7, March 2003

 

Upotreba suplementacije Coriolus versicolor kod pacijenata sa karcinomom dojke - Studija slučaja

Istorijat:

Svojstva odabranih biljaka i gljiva koja jačaju imunitet, japanski istraživači su proučavali u 1960-im godinama, sa većinom mikološkog istraživanja usmerenog na ekstrakte dobijene kako od Ganoderma lucidium (Reiši) tako i Lentinula edodes (Šiitake).

U kasnim 1960-im godinama, ekstrakt jestive pečurke Lentinula edodes (Berk) Sing, u vrućoj vodi, potpuno je sprečio rast sarkoma 180 implantiranog potkožno kod ICR miševa. Iz ekstrakta, profesor Goro Čihara (Goro Chihara) je izolovao i prečistio polisaharid, koji je pokazao znatnu anti-tumorsku aktivnost, a taj polisaharid je nazvao Lentinan. Međutim, Lentinan se pokazao previše otrovnim za dugotrajnu kliničku upotrebu.

Potraga za mikološkim ekstraktom koji je imao manju toksičnost i manje neželjenih efekata nego Lentinan, je navela istraživače u kompaniji Kureha Chemical Industry, da se fokusiraju na efikasnost oralne primene polyporaceae (jedne od bazidiomiceta), kod pacijenata sa rakom želuca. Predstavnici kompanije Kureha su ispitali preko 200 vrsta plodonosnih tela bazidiomiceta u vezi njihove anti-tumorske aktivnosti protiv različitih tumorskih ćelija, uključujući sarkom 180, i pronašli nekoliko perspektivnih sojeva Poliporaceae. Među ovim sojevima, Coriolus versicolor (Fr.) Quel (kawaratake), je bio smatran najpogodnijim za dalje frakcionisanje zbog visoke anti-tumorske aktivnosti i stabilnosti tokom masovnog uzgoja.

Evidencija imunoloških parametara

Ekstrakti gajenog micelijuma Coriolus versicolor pokazali su anti-tumorsku aktivnost uporedivu sa aktivnošću plodonosnog tela. Godine 1971, aktivni princip je staložen iz ekstrakata kultivisanih hifa od Coriolus versicolor (Fr.) Quel (soj CM-101), sa zasićenim amonijum-sulfatom, odsoljenim i nazvanim PSK ili Krestin. Objavljeno je da PSK indukuje anti-tumorsku aktivnost posredovanjem domaćina.

Cilj studije

Cilj studije je da se proceni efikasnost nefrakcionisane suplementacije Coriolus versicolor u podršci imunološkom sistemu pacijenta sa dijagnozom rak dojke. Glavni parametri čine skup od 4 (četiri) imunološka parametra uzetih na početku, nakon 50 dana i nakon 90 dana, posle početka suplementacije Koriolusa.

Subjekat

Dr I, stara 57 godina, profesija lekar. Ima dijagnosticiran rak dojke i počela je hemoterapiju 18. aprila, 2001. Ona je prošla 12 sesija od jula do septembra 2001. Hemoterapija je zatim bila ponovljena od decembra 2001. do 7. februara 2002. godine, za plućne metastaze.

Raspored suplementacije

U januaru 2002. godine, ne-frakcionisana suplementacija Coriolus versicolor je bila pružena kao podrška imunološkom sistemu. Pacijentkinja I je sama počela sa 4,5 grama dnevno ne-ekstrahovanog Coriolus versicolor tokom 30 dana, nastavljajući sa 3,0 grama dnevno tokom 20 dana i zatim 4,5 grama dnevno tokom dodatnih 30 dana.

Pacijentkinja I

 Datumi testiranja

 1 januar 2002

 1 mart 2002

 4 april 2002

 Period suplementacije

 Na početku

 50 dana posle

 90 dana posle

 Ukupan broj leukocita (x 106 /ml)

1.63 4.07 6.39

 % Linf

 58,5% (950/ul)

 18,4% (748/ul)

 17% (1086/ul)

 % linf CD3-CD56

 9% (85/ul)

 17,3% (129/ul)

 12% (130/ul)

 Odnos: ćelije prirodne ubice (zrele)/

ćelije prirodne ubice ++(nezrele)

92.4% / 7.6%

 90,8% / 9,2%

 89% / 11%

 Doziranje –

Coriolus versicolor

 9 tableta/dan

 6 tableta/dan

 9 tableta/dan

 Hemoglobin

    13.6

Hematokrit

    39%

Zapažanja:

Posle 50 dana suplementacije Koriolusom, pacijentkinja I se osećala bolje i fizički izgledala bolje. Nakon 90 dana suplementacije Koriolusom, pacijentkinja I je bila zadovoljna napretkom i prestala je sa suplementacijom gvožđa tokom sesija hemoterapije.

Zaključak

Iako je ovo samo jedan slučaj, postoji dovoljno dokaza koji ukazuju da radoznalost postoji i da i dalje otvorena oznaka kliničkog razvoja, treba da bude sprovedena da potvrdi funkciju imunološke podrške upotrebi Coriolus versicolor kod pacijenata sa dijagnozom rak dojke. U budućim studijama, predloženo je da se raspored suplementacija Koriolusa održava na 4,5 grama dnevno.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS