Coriolus: sindrom hroničnog umora, fibromijalgija, reumatoidni artritis i ishrana gljivama

Coriolus: sindrom hroničnog umora, fibromijalgija, reumatoidni artritis i ishrana gljivama

Mycology News, Vol. 1, Edition 6, Mar 2002

 

Pro-inflamatorno stanje izazvano promenom TH1/TH2 može pojaviti kroz nekoliko hroničnih bolesnih stanja, uključujući i umor, rak i reumatoidni artritis i visoke nivoe virusnih i drugih patogena koji ih prate.

Sa primenjenom ishranom gljivama, kao jednim od retkih načina da se povrati promena TH1/TH2, sada možemo početi da razumemo njihovu efikasnost u pomaganju organizmu da se suoči sa čitavim nizom stanja povezanih sa umorom. 

Sledeći članak koji je napisao profesor Gart Nikolson (Garth Nicholson) sa Instituta za molekularnu medicinu, ispituje patogene koji su uključeni u stanja povezana sa hroničnim umorom, a naročito rasprostranjenost mikoplazmalnih infekcija. On takođe govori o sličnosti između sindroma hroničnog umora, fibromijalgije i reumatoidnog artritisa.

Članak koji je napisala Nuria Lorite proširuje ovu vezu na osnovu njenog ličnog iskustva i nudi neke korisne uvide u kliničke praktične aspekte lečenja takvih stanja sa ishranom gljivama.

Članak koji je napisala Maria Martinez naglašava jedan mogući način praćenja nivoa TH1/TH2 indirektno, a samim tim i napredak lečenja, preko titranja virusa Epstein-Barr (EBV) – koje je visoko kada preovlađuje TH2, ali je inače nisko kod zdravih osoba.

Sindrom hroničnog umora, fibromijalgija i druga stanja povezana sa umorom

Hronični umor je prijavilo 20% od svih pacijenata koji traže medicinskunegu i smatra se ne-specifičnom indikatorom koji je povezan sa brojnimdobro poznatim medicinskim stanjima.

Pacijenti sa sindromom hroničnog umora, mijalgičnim encefalomijelitisom i sindromom fibromijalgije pate od kompleksnih preklapajućih indikatora i simptoma. Sindrom hroničnog umora se primarno karakteriše upornim ili povratnim umorom, bez prethodne istorije uporedivih simptoma, što se ne rešava sa ostatkom. Kod ovih pacijenata nisu prisutna druga klinička stanja na osnovu kojih bi mogli da se objasne znakovi i simptomi, poput malignih ili autoimunih bolesti.

Nasuprot tome, pacijenti sa fibromijalgijom imaju opšti bol u mišićima, osetljivost i slabost kao primarne žalbe ali oni imaju većinu, ako ne i sve uobičajene znakove i simptome sindroma hroničnog umora. Ranije je smatrano da pacijenti sa sindromom hroničnog umora/mijalgičnim encefalomijelitisom, mogu da pate od hroničnih infekcija, koje mogu delom izazvati, njihove složene znake i simptome. Na primer, sistemske mikoplazmalne infekcije mogu da izazovu hronični umor, bol u mišićima i niz dodatnih znakova i simptoma, od kojih se neki odnose na disfunkcionalne imunološke odgovore, a u ekstremnim slučajevima su nalik na autoimune poremećaje.

Neke mikoplazme mogu da napadnu praktično svako ljudsko tkivo i da ugroze imunološki sistem, dozvoljavajući oportunističke infekcije od strane drugih bakterija, virusa, gljivica i kvasaca. Kada mikoplazme izađu iz određenih ćelija, kao što su sinovijalne ćelije i nervne ćelije, mogu da stimulišu autoimuni odgovor. Naše nedavno objavljene studije su pokazale moguću vezu između mikoplazmalnih infekcija i sindroma hroničnog umora i sindroma fibromijalgije, pošto smo otkrili visoke frekvencije mikoplazmalnih infekcija kod ovih pacijenata. Prethodno smo pregledali pacijente sa hroničnim bolestima radi utvrđivanja prisustva mikoplazmalnih infekcija.

Otkrili smo da je oko polovine pacijenata koji pate od bolesti zalivskog rata i dve trećine pacijenata sa sindromom hroničnog umora/mijalgičnog encefalomijelitisa i sindromom fibromijalgije bilo pozitivno na mikoplazmalne infekcije u krvi. Veterani zalivskog rata pate od znakova i simptoma koji su slični kod pacijenata sa dijagnozom sindroma hroničnog umora i sindroma fibromijalgije. Mogu se lečiti upotrebom antibiotika koji su efikasni protiv mikoplazmalnih infekcija a kada se oporave, njihova krv nije više pozitivna na prisustvo mikoplazmalnih infekcija. Naši nedavni rezultati ukazuju na to da je reumatoidni artritis takođe povezan sa mikoplazmalnim infekcijama. (Pogledati ,,Auto-imune bolesti” na našem sajtu http://www.immed.org). Nedavni izveštaji i publikacije ukazuju na to da pored mikoplazmalnih infekcija, sindroma hroničnog umora/mijalgičnog encefalomijelitisa i sindroma fibromijalgije, pacijenti imaju i druge hronične infekcije izazvane drugim intracelularnim bakterijama i virusima.

Patogeni mikroorganizmi                        Posledice

Mikoplazmalne infekcije                        Sindrom hroničnog umora

Intracelularne bakterije                          Mijalgični encefalomijelitis

Virusi                                                     Fibromijalgija i Reumatoidni artritis

Na primer, kod pacijenata koji boluju od Lajmske bolesti, uzrokovane intracelularnim infekcijama Borrelia, dijagnostifikovan je i sindrom hroničnog umora/mijalgični encefalomijelitis. Isto tako, pacijenti sa dijagnozom sindroma hroničnog umora/mijalgičnog encefalomijelitisa i sindroma fibromijalgije mogu imati intracelularnu infekciju raznim vrstama hlamidije i infekciju virusom humanog herpesa-6 (HHV-6). Većina ovih pacijenata ima višestruke infekcije, a oni takođe mogu imati infekcije od drugih bakterija koje ulaze u njihova tela usled sindroma poremećene permeabilnosti gastro-intestinalnog trakta, gde sindrom upale creva i drugi problemi sa gastro-intestinalnim traktom, koji su uobičajeni kod hronično  obolelih pacijenata, omogućavaju patogenim bakterijama da prođu kroz crevne sluznice.

Pacijenti sa dijagnozom sindroma hroničnog umora/mijalgičnog encefalomijelitisa i sindroma fibromijalgije takođe mogu imati virusne infekcije koje komplikuju njihova stanja i izazivaju morbiditet. Takve infekcije se mogu javiti sa ili bez gore opisanih bakterijskih infekcija. Virusi koji su povezani sa sindromom hroničnog umora/mijalgičnog encefalomijelitisa i sindromom fibromijalgije, su virus humanog herpesa-6 (HHV-6) i citomegalovirus (CMV). Ovi virusi su pronađeni kod velikog broja slučajeva hronično bolesnih pacijenata, a posebno kod onih sa sindromom hroničnog umora/mijalgičnog encefalomijelitisa.

Pacijenti sa sindromom hroničnog umora/mijalgičnog encefalomijelitisa ili sindromom fibromijalgije, mogu imati pretežno intracelularne bakterijske infekcije, pretežno virusne infekcije, ili kombinaciju intracelularnih bakterijskih i virusnih infekcija. To može biti jedan od razloga zašto je u osnovi tako teško odrediti i efikasno lečiti uzroke ovih hroničnih bolesti. Drugi razlozi mogu biti uporna priroda infekcija, njihova sposobnost da se sakriju unutar ćelija u kojima su u suštini otporni na imunološke odgovore sistema, njihovih priroda sporog rasta i njihova relativna neosetljivost na terapeutske lekove.

 

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS