Coriolus - Nedavna otkrića kod gljiva kao anti-kancer terapeutika: Pregled

Coriolus - Nedavna otkrića kod gljiva kao anti-kancer terapeutika: Pregled

Seema Patel; Arun Goyal

3 Biotech (2012) 2:1–15

DOI 10.1007/s13205-011-0036-2

 

Trametes versicolor ili Coriolus versicolor

Pečurka ,,Ćuranov rep” ili ,,Oblak”, Trametes versicolor ili Coriolus versicolor je proučavana jer ima anti-tumorske efekte protiv brojnih tipova kancera. Hsieh i Wu (2001) su istraživali kako etanolski ekstrakti Yunzhi, patentirani dijetetski suplementi pripremljeni iz ekstrakata T. versicolor, smanjuju rast hormonski reaktivnih LNCaP ćelija raka prostate. Polisaharopeptid u ekstraktu podiže mogućnost da Yunzhi može biti posmatran kao jedna pomoćna terapija u tretmanu hormonski reaktivnog raka prostate; dodatno, može imati hemo-preventivni potencijal da ograniči tumorogensku progresiju prostate od hormonski-zavisnog stanja na hormonski-refraktorno stanje. Chu et al. (2002) su utvrdili da je rast nekoliko linija ćelije humanog raka, poimence: rak želuca (1907), rak pluća (SPC), leukemije (MCL) i limfoma (SLY) - bio izrazito sprečen sirovim C. versicolor ekstraktom na 1 mg/mL nakon 72 h inkubacije. Polisaharid peptid Krestin od T. versicolor ima potencijal da bude korišćen kao pomoćno sredstvo u prevenciji raka dojke (Standish et al. 2008). Za polisaharid ove gljive je pokazano da inhibira proliferaciju ćelija raka in vitro i in vivo, pri ispitivanju ćelijskih linija raka ljudske jetre (QGY). Ovi rezultati su pokazali da je polisaharid inhibirao proliferaciju pri niskim koncentracijama (20 mg/L), a IC50 vrednost je 4,25 mg/L. Apoptoza i značajno smanjenje u izražavanju gena povezanih sa ćelijskim ciklusom (p53, Bcl-2 i Fas) u ovim ćelijama nakon tretmana, ukazuju da polisaharid može biti potencijalni kandidat u terapiji raka (Cai et al 2010).

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS