Cordyceps - steatoza (produzetak)

Cordyceps - steatoza (produzetak)

Dr Celia Santos, Centro Regional de Alcoologia de Lisboa (CRAL), Hospital de Julio de Matos, Lisbon, Portugal

Mycology News, Vol. 1. Edition 9. Sept 2004

Cordyceps sinensis kao imuno-nutritivna suplementacija kod steatoze II jetre, izazvane alkoholom - produzetak

IV) Zapažanja o promenama nivoa kod Alkalne Fosfataze (PA) tokom 20 dana i tokom 90 dana

U narednoj tabeli IV dat je pregled smanjenja nivoa Alkalne Fosfataze (PA) sa suplementacijom Cordycepsa sinensis (3.0 grama na dan) tokom 90 dana.

Tabela IV

                                                                 Dan 0 protiv       Dan 0 protiv

Dan              0             20              90          Dan 20               Dan 90

                                                                         %                      %

PA (A)       115             98            97              -15                     -16

PA (B)       224           111            98              -50                      -56

PA (C)       117           115          120               -2                       -3

PA (D)        75             72            74              -4                        -1

PA (E)       117           117            95               0                       -19

PA (F)         98           100           102             -24                     4

PA (G)       154           117           110               2                      -29

PA (H)       115           117           111             -5                      -3

PA (I)        104             99             98             -3                     -6

PA (J)       120            117            115            -59                   -4

PA (K)       115            117            109            2                      -5

 PA (L)      128            115            117          -10                     -9

 PA (M)      113            117            115            4                       2

 PA (N)      117             115          117            -2                      0

                                                                    -105                -139

                                            Prosek               17.5               -23.2

Posle 20 dana suplementacije Cordyceps sinensis od 3.0 grama dnevno prosečno smanjenje nivoa kod Alkalne Fosfataze (PA) bilo je 17.5%. Posle 90 dana suplementacije prosečno smanjenje bilo je 23.2%.

Nije bilo statistički značajne razlike u nivoima Alkalne Fosfataze između grupa.

Rezultati:

Kada je obezbeđena suplementacija Cordycepsa sinensis od 3.0 grama dnevno, promena u nivoima enzima jetre kod četrnaest (14) pacijenata sa steatozom jetre izazvanom alkoholom tokom 20 dana i tokom 90 dana bila je značajna.

Sumirani rezultati su dati u tabeli V:

Kratak pregled    Dan 0 naspram       Dan 0 naspram   

                              Dan 20                        Dan 90                                    Turska                   Turska

                                   %                              %                 % AVOVA         HSD Test             HSD Test

                             20 dana                    90 dana                                     0 i 20 dana            0 i 90 dana

AST (SGOT)           -43.6                        -70.8                p = 0.00023         p < 0.05                p < 0.01

ALP (SGPT)            -51.6                        -63.2                p = 0.0001           p < 0.01               p < 0.01

GGT                        -38.3                        -64.1                p = 0.0018           p < 0.05               p < 0.01

Zaključak

U odnosu na normalnu proceduru ,,apstinencije”, suplementacija Kordicepsa kao imuno-ishrane pokazuje značajno smanjenje nivoa enzima jetre u roku od 20 dana, dok je pod ,,apstinencijom”, smanjenje enzima jetre je obično detektovano tek nakon 45 dana. Imajući u vidu da su troškovi suplementacija Cordycepsa sinensis između 65.00 i 70.00 £ mesečno (u Engleskoj), dnevni troškovi imunoishrane će biti 2.17 do 2.35 £.

Suplementacija Cordycepsa sinensis kao imuno-ishrana kod pacijenata sa steatozom jetre izazvanom alkoholom nudi lekaru isplativu opcije za takve slučajeve.

 

 

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.

Budizdrav © 2021. UKION SHOPS